ODGOVOR USTAVNEM SODIŠČU: REFERENDUM O NOVELI ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH JE NEDOPUSTEN

Skupna izjava za javnost poslanskih skupin ZL, SMC, DeSUS, SD in ZaAB

Marca letos je Državni zbor z veliko večino glasov sprejel novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij, s katero se odpravlja protiustavno stanje sistemske diskriminacije in kršenje človekovih pravic istospolnih parov. Koalicija Za otroke gre! je po sprejetju novele s podporo parlamentarne desnice in RKC vložila pobudo za razpis referenduma o noveli zakona. Ker Ustava določa, da je referendum o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin nedopusten, je Državni zbor razpis referenduma zavrnil. Pobudniki sklep Državnega zbora zdaj izpodbijajo s pritožbo na Ustavnem sodišču.

Jutri bo Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnaval odgovor na pritožbo pobudnikov referenduma, s katerim bodo sistematično zavrnjeni vsi očitki pobudnikov. V odgovoru, ki ga je pripravila Združena levica v sodelovanju s strankami SMC, DeSUS, SD in ZaAB in strokovno javnostjo, je jasno izkazano, zakaj je referendum o noveli ZZZDR nedopusten.

Besedilo ustavne pritožbe pobudnikov referenduma jasno razkriva, da utemeljenih argumentov za nasprotovanje noveli pravzaprav nimajo. Njihov edini “argument” izhaja iz nasprotovanja istospolno usmerjenim kot takim, iz nasprotovanja vsakršni možnosti, da bi se tudi njim zagotovila enakopravnost in dostop do pravic, ki se zdijo raznospolnim parom samoumevne. Gre torej za homofobijo in za čisto nič drugega. To je jasno razvidno že iz diskurza, ki se ga poslužujejo nasprotniki vse od vložitve novele ZZZDR v zakonodajni postopek.

Odgovor bo Državni zbor sprejel jutri na seji odbora, nato pa bo posredovan Ustavnemu sodišču, ki bo upamo čim prej sprejelo svojo končno odločitev. Ob tem pričakujemo, da se bo Ustavno sodišče tokrat prvič jasno opredelilo do vprašanja ali bi morala država diskriminacijo istospolnih parov popolnoma odpraviti ali ne ter da bo zavzelo jasno stališče, da je o človekovih pravicah ter o pravici do enakosti nedopustno odločati na referendumu.

Novela ZZZDR je bila sprejeta izključno z namenom odprave protiustavnosti na področju diskriminacije istospolnih parov. V odgovoru smo ponovno izkazali, da je namen novele odprava neustavne diskriminacije in popolno izenačitev istospolnih in raznospolnih parov v vseh pravicah in dolžnostih. Menimo, da odločitve Ustavnega sodišča, da je referendum o tem vprašanju dopusten, ne gre pričakovati. S tako odločitvijo bo Ustavno sodišče postavilo jasen standard, da se o človekovih pravicah ne more odločati na referendumu. S tako odločitvijo bo Slovenija zaprla neslavno poglavje sistematičnega kršenja človekovih pravic istospolno usmerjenih in se pridružila državam, ki dejansko spoštujejo človekovih pravice.

Poslanske skupine ZL, SMC, DeSUS, SD in ZaAB

V Ljubljani, 14.05.2015

Deli.