O TTIPju MORAMO ODLOČATI VSI! (čeprav koalicija meni drugače)

Odbor za zadeve EU je na današnji seji obravnaval amandma k Deklaraciji o usmeritvah za delovanje v institucijah EU, ki smo ga predlagali v Združeni levici. Z njim smo želeli spremeniti besedilo deklaracije, da bi se v njej zavezali k drugačnim stališčem glede tajnih sporazumov kot sta TTIP in CETA.

Na prejšnji obravnavi so nam nekateri predstavniki koalicije prisluhnili, tako da so bili sprejeti naši popravki glede okoljske politike in da je bila zapisana zaveza, da gre pri TTIP za sporazum mešane pristojnosti, ki ga bodo poleg Evropskega parlamenta morali ratificirati tudi nacionalni parlamenti.

Z novim amandmajem smo želeli dopolniti usmeritev vlade, naj zagovarja demokratičnost in transparentnost pogajanj, naj se zavzema za vključitev civilne družbe in delavskih organizacij ter naj pripravi detajlne študije o vplivu na celotno družbo. Želeli pa smo vnesti tudi prepoznanje, da gre za sporazum, ki prenaša del suverenosti.

Pri sporazumu TTIP gre vsekakor za prenos suverenosti, saj se z mehanizmi kot sta regulatorno sodelovanje in arbitražna sodišča ISDS, ki sta povsem nedemokratične, tehnokratske institucije v rokah kapitala, postavljajo nad nacionalne institucije parlamentarne demokracije. Nenazadnje tudi ustava določa, da je v teh primerih potrebna dvotretjinska večina, lahko pa je razpisan tudi referendum. V Združeni levici smo prepričani, da je v primeru TTIP referendum nujen.

Pogajanja in odločanje o TTIPu je treba demokratizirati. Prepričani smo, da ga bomo v tem primeru delovni ljudje na obeh straneh Atlantika zavrnili. Gre namreč za odkrit napad kapitala na delavske, socialne, potrošniške in okoljske pravice. Koalicijskim strankam se očitno ne zdi vredno, da bi ljudje lahko informirano odločali o najbolj ključnih vprašanjih za našo prihodnost.

Deli.