Nasprotujemo finančni sanaciji Slovenske vojske po diktatu Nata, ki ne odgovarja na realne obrambne potrebe države

(ob predlogu NSi za povečanje izdatkov za vojaško obrambo in spoštovanje »zavez do Nata«)

V Združeni levici zahtevamo zamrznitev sredstev, namenjenih za vojaško obrambo, zlasti pa prenehanje financiranje Natovih sil za hitro posredovanje in vojaških operacij, ki potekajo zunaj okvira OZN. Finančna injekcija Slovenski vojski v sedanji obliki ne bi povečala obrambne sposobnosti države, kolaboracija z Natom in njegovimi vodilnimi članicami pa je v vedno večjem nasprotju z interesi slovenskih državljanov in svetovnega miru.

V ZL sicer od nekdanji nasprotujemo članstvu v Natu, opozarjamo pa, da se z načrtovanim povečanjem ameriških sil v Evropi in operacijami Turčije v Siriji njegova agresivna politika zaostruje. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da zahodne države ne storijo nič, da bi Turčijo prisilile v prekinitev IS-jeve trgovine z nafto in oskrbovanja z borci ter orožjem. Vlada bi morala tako delovanje obsoditi, namesto tega ga s sodelovanjem v Natovih odzivnih silah in vojaških operacijah moralno podpira.

Dejstvo, ki ga priznavajo celo doktrinarni dokumenti države, je, da Slovenska vojska v sedanji obliki, ne more zagotoviti obrambe državnega ozemlja, četudi bi se stalna sestava povečala do predvidene ravni. Poleg tega ni pričakovati, da bi se brez resnično radikalnega povečanja plač število profesionalcev povečalo. Zadnja leta kljub najhujši krizi SV letno zapušča veliko več pripadnikov, kot se jih na novo zaposlit, celo če ne upoštevamo upokojitev. Upoštevati je treba, da se množični odhodi generacij, ki bodo izpolnile 45 let, še niso začeli. Spomniti je treba tudi, da se dodatna sredstva ne bodo vlagala le v plače, ampak večinoma v orožje in vzdrževanje. Naposled se vprašajmo, od kod vzeti dodatnih 600 milijonov v naslednjih petih letih, kar poleg siceršnjih 1,5 milijarde predlaga desnica, glede na to, da vlada načrtuje zmanjšanje dolga ob hkratnem zniževanju davkov.

Namesto povečevanja sredstev za sanacijo profesionalne sestave, ki ji verjetno ni pomoči in ki je bolj kot obrambi Slovenije namenjena izvajanju pomožnih nalog Nata, je treba spremeniti obrambni koncept. Primeri držav, kot je Avstrija, kažejo, da ima lahko veliko cenejša naborniška vojska borbeno vrednost. Poleg tega je ljudsko vojsko bistveno težje izrabiti za neposredno obrambo interesov političnega razreda.

Deli.