Milan Jakopovič: za brezplačne obroke v šolah

Tokrat se na tem mestu oglašam, ker se moje ime in ime dobrodelnega društva Petka za nasmeh, katerega ustanovitelj sem, v zadnjih dneh pogosto omenjata v povezavi z zagotovitvijo univerzalne pravice do brezplačnih kosil za vse otroke v slovenskih osnovnih šolah. V izogib nerazumevanju želim tudi javno pojasniti določene zadeve.

Petko za nasmeh smo pred desetimi leti ustanovili s ciljem pomagati najšibkejšim v naši družbi in na podlagi konkretne akcije plačila stroškov šolske prehrane otrokom iz socialno ogroženih družin. Iz akcije je izšla tudi uspešna zakonodajna pobuda, ki je na podlagi več kot 15.000 podpisov podpornikov in podpornic ter različnih organizacij zagotovila brezplačna kosila otrokom iz družin, ki živijo pod pragom tveganja revščine – subvencijo kosila v osnovni šoli do vključno 3. dohodkovnega razreda. Naj tu dodam, da tudi takrat to ni bilo samoumevno. Daleč od tega.
Petka za nasmeh seveda nadaljuje z delom. V letošnjem šolskem letu smo pod svoje okrilje sprejeli in skrbimo za 150 otrok iz 30 osnovnih šol.
Zato dobro vem, da osnovna šola ni brezplačna, dobro vem, da na evro ali cent določene meje dohodkovnih razredov ne upoštevajo življenjskih okoliščin vsake družine posebej, in predvsem dobro vem, da pomoč dobrodelnih organizacij ne more nadomestiti sistemskih rešitev. Prav tako ne želim živeti v družbi, v kateri bodo tisti, ki v šoli izpostavijo takšno ali drugačno stisko, odvisni predvsem od dobre volje pristojnih, od tega, ali kaj hrane ostane – ker za nekaj centov presegajo trenutno prenizek cenzus za subvencijo. Podpiram zagotovitev brezplačne prehrane v osnovni šoli za vse otroke; do uveljavitve tega pa nujno – že letos – za vse, ki so se znašli tik nad ali pod pragom tveganja revščine.
Prav tako povsem enaka izhodišča zastopata poslanska skupina in stranka Levica; danes se za brezplačna kosila borim kot poslanec. V državnem zboru tako delamo vse, da bi v nujnost brezplačnih kosil in dodelitve dostopa do njih za otroke tik pod in nad pragom tveganja revščine do uveljavitve splošne brezplačnosti prepričali tudi ostale koalicijske partnerje. Do seje pristojnega matičnega odbora nam je uspelo zagotoviti stoodstotno subvencijo kosila od 1. septembra 2024 za 4. dohodkovni razred in 50-odstotno za 5. dohodkovni razred, čeprav je bilo naše izhodišče subvencija od 1. septembra 2023. Nekateri poslanci in poslanke koalicije so namreč žal prepričani, da lačnih otrok v šoli ni – oziroma tudi če so, lahko počakajo.
Do seje državnega zbora, na kateri se bo obravnavala ta točka, nas vse skupaj čaka še kar nekaj dela. Koalicijo kot celoto, nas v poslanski skupini Levice in vas, civilno družbo.

Zato tudi po tej poti apel predvsem vsem kolegom poslancem in poslankam za ponoven premislek. Če kje, moramo prav pri otrocih stopiti skupaj – vsi, od posameznikov in posameznic ter nevladnih organizacij z različnih področij do predvsem politikov in političark ter političnih strank ne glede na ideološki predznak – in jim omogočiti brezskrbno, varno in srečno otroštvo.

 

Deli.