Levica Vrhnika-Borovnica: dve leti od požara v Kemisu

Pred dobrima dvema letoma se je zgodila največja ekološka nesreča, kar jih pomnimo prebivalci Vrhnike – požar v obratu za predelovanje nevarnih odpadkov Kemis. Kriva sta človeška malomarnost in pomanjkanje nadzora: požar je povzročilo skladiščenje prevelike količine odpadkov glede na razpoložljive kapacitete in opustitev nadzora. Požara zato niso gasili ob vnetju, ampak šele po izbruhu velikega požara in prijavi gasilcem. Posledično je prišlo do izpusta velikih količin strupenih plinov, povzročitve splošne nevarnosti v okolici eksplozij in popolnega uničenja ekosistema potoka Tojnice.

V podjetju so se branili krivde in po požaru začeli z obnavljanjem obrata, čeprav je zbor občanov soglasno glasoval proti Kemisovi prisotnosti v bližini stanovanjskih naselij na Vrhniki. Nastala je civilna iniciativa EkoVrh in na njeno pobudo je tudi občinski svet soglasno izglasoval sklep, da v občini ni prostora za Kemis in da ga na podlagi porušenega zaupanja na Vrhniki ne želi več.

Državni organi, ki bi lahko ukrepali, so bili za pozive občine gluhi, češ da ta ni uradna stranka v postopku. Gre za primer postavljanja gospodarskih interesov pred interese lokalnega prebivalstva. Kemis tako obrata ni samo obnovil, pač pa tudi povečal svoje kapacitete, za kar bi po zakonodaji potreboval gradbeno dovoljenje. Tega ni pridobil.

Na pobudo civilnih iniciativ je občina najela odvetnike, ki so skušali uveljaviti interes občine v še odprtih primerih. Uspeli so na upravnem sodišču in občina je postala stranka v postopku. Za nadaljevanje je bila potrebna odločitev ministrstva za okolje, da Kemis gradbeno dovoljenje potrebuje. Minister Leben je pobude občine in civilne družbe ignoriral, njegov naslednik Zajc pa se je odločil drugače in prisluhnil civilni iniciativi in občini. Tako je lahko občina od gradbene inšpekcije zahtevala pregled obrata in inšpekcija ga je po opravljenem pregledu zaprla.

S tem smo Vrhničani prvič dosegli pravico, čeprav dve leti prepozno. Ob Kemisovi pritožbi pa ta odločitev predstavlja šele začetek druge faze našega boja. 

Ob tem ne pozabimo tudi na druge okoljske probleme naših krajev. Iz kompostarn Saubermacher in Rosa smrdi že dolga leta, vendar Iniciativa proti smradu na inšpekciji ne doseže ničesar. Eden od razlogov je neurejena zakonodaja.

Levica Vrhnika intenzivno sodeluje z iniciativo EkoVrh in Iniciativo proti smradu. Njihove pobude bomo vedno pripravljeni zastopati v občinskem svetu, prav tako so za pobude odprta naša vrata naše poslanske skupine v Državnem zboru.

Za čisto in varno okolje!
Lokalni odbor Levica Vrhnika-Borovnica

Deli.