Vlada s prikritimi in škodljivimi ukrepi znova nad kulturo

Vlada Janeza Janše je predlog petega protikoronskega zakona (PKP5) sprejela prejšnji torek in ga poslala v državni zbor. A tudi tokrat ni šlo brez presenečenj. Čeprav naj bi bil cilj predloga zakona omiliti in odpraviti posledice COVID-19, ta med drugim nedopustno posega tudi na področje kulture in samovoljno ukinja zakon o enotni ceni knjige ter uvaja nove ukrepe na škodo dela samozaposlenih v kulturi. Ukrepi, ki nimajo veze koronavirusom in  jih vlada sprejema brez obrazložitve in na skrivaj, bodo imeli dolgoročne posledice. Predsednica odbora za kulturo Violeta Tomić je zato danes sklicala nujno sejo odbora, ki bo v petek, 9. oktobra ob 17.uri kot zainteresirano delovno telo obravnaval sporne dele PKP5, ki se tičejo kulture, in od vlade zahteval konkretne pojasnitve glede ukrepov, ki jih ne odobravajo številne strokovne organizacije s področju kulture in knjižne dejavnosti.

Vlada Janeza Janše samovoljno uničuje  knjižno produkcijo

Vlada Republike Slovenije v petem protikoronskem paketu brez vednosti založnikov, knjigotržcev in Javne agencije za knjigo (JAK) ukinja Zakon o enotni ceni knjige (ZECK), ki velja od leta 2014. V skladu z njim je moral založnik določiti ceno knjige, ki je pol leta od izida morala ostati nespremenjena na vseh prodajnih mestih. Zakon zagotavlja stabilnost knjižnega trga, enakopravno dostopnost slovenske knjige ter zaščito slovenske knjige kot javne dobrine posebnega kulturnega pomena. Vlada je zakon ukinila brez obrazložitve in ga skrila v 127. člen PKP5, ki določa “določa prenehanje veljavnosti drugih predpisov.“ Ne preseneča, da je vlada to storila mimo odobravanja večjega dela stroke in sicer brez predhodne analize in brez posvetovanj s ključnimi deležniki založniške in knjigotržne panoge in Javne agencije za knjigo JAK, ki kot izvajalka zakona, sploh ni bila obveščena. 

Ta vladni korak je nerazumljiv in utegne biti škodljiv, predvsem pa ni jasno, kakšno povezavo ima ukinitev zakona z protikoronskimi ukrepi. V Levici opozarjamo, da ukinitev tega zakona resno ogroža stabilnost knjižnega trga, slovenske knjige in knjižne produkcije ter književnih ustvarjalcev, avtorjev in avtoric in to v času, ko je kulturna produkcija že tako utrpela občutno škodo zaradi posledic epidemije Kovid-19, in ko se v prihodnje obeta dodatno zapiranje kulturnega prostora, javnih prireditev in delovanja. Ob vsem tem v Levici opozarjamo, da destabilizacija slovenske knjige nikakor ne bo pripomogla k dvigu kulture, in bralne pismenosti, ki bo moral biti temeljni cilj vsake kulturne politike. S tem je vlada delovala proti »Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030«, katere strategije je, da bi dosegli raven bralne pismenosti, ki bi vsakomur omogočala optimalen razvoj sposobnosti za dejavno življenje in delo, sprejeti decembra lani.

Diskriminacija samozaposlenih v kulturi, ki ne prijemajo pomoči

Peti protikoronski paket v 85. členu ponovno uvaja temeljni dohodek za samozaposlene. Pomoč se bo vračala, če prihodki upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije Covid-19 ne bodo upadli za več kot 30 odstotkov glede na leto 2019. Višina mesečnega temeljnega dohodka znaša 1.100 evrov za mesece oktober, november in december 2020, razen za upravičence s področja kulture, za katere znaša 700 evrov, pri čemer je upoštevana razlika 400 evrov, ki se naša na staus samozaposlnih v kulturi, ki se jim prispevek za socialno varnost krije iz proračuna.

V Levici opozarjamo, da je v tem okviru predlagatelj spregledal distinkcijo med samozaposlenimi v kulturi, vpisanimi v razvid s pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, in tistimi brez priznane te pravice. Tako se uvaja neenaka obravnava znotraj skupine samozaposlenih v kulturi, saj vlada predvideva temeljni dohodek v istem znesku za oboje, tako za tiste, ki že imajo pravico do plačila dajatev za socialno varstvo iz proračuna RS in tistimi, ki jim ta pravica ni priznana, in sicer na račun oz. v škodo slednjih.

Deli.