Govor Luke Meseca o nastopu na lokalnih volitvah

“Danes smo se zbrali, da vam predstavimo županske kandidate Združene levice, ki kandidirajo na lokalnih volitvah v večjih krajih po Sloveniji in ključne točke našega skupnega programa.

A prvo mi dovolite, da spregovorim par besed o Združeni levici. V zadnjih mesecih so se mnogi čudili, od kje so se vzeli ti, ki po 20 letih zopet govorijo o socializmu, čeprav ga mnogi med njimi niso nikoli niti od blizu videli, niti v njem živeli.

Združeno levico je treba razumeti kot strukturen pojav. Kot otroka krize kapitalizma, ki je po vsem svetu izbruhnila leta 2008 in pokazala, da zgodovine še zdaleč ni konec, da tudi novi liberalni kapitalizem ni imun na krize in da ne teži k ravnovesju, kot so obljubljali njegovi zagovorniki, ampak postaja vse bolj protisloven.

V Združeni levici smo se zbrali tisti, ki njegova protislovja najbolj občutimo na lastni koži.

Tisti, ki nam je kriza odvzela prihodnost. Ki nimamo nikakršnega dostopa do pregrešno dragih stanovanj, ne do služb, niti do osnovne socialne varnosti.


Tisti, ki na svoji koži občutimo vse bolj perečo neenakost v kapitalizmu. Potem, ko so države porabile milijarde za reševanje bank in finančnih trgov, zdaj trgajo kruh iz rok najbolj ranljivih slojev. Upokojencev, ki jim manjšajo pokojnine. Študentom, ki jim odvzemajo štipendije in uvajajo plačljiv študij. Prekarnim delavcem, ki jim višajo dajatve za njihovo delo, a v zameno ne dajejo nikaršnih pravic. Brezposelnim, ki jim zaostrujejo pogoje za socialno pomoč. Zaposlenim v šolstvu in zdravstvu, ko varčujejo na njihovih plačah in jih krivijo za krizo, s katero nimajo nič.
400.000-im v Sloveniji, ki živijo pod pragom revščine.

V Združeni levici smo se zbrali tisti, ki smo bili na vseh volitvah v Sloveniji doslej razočarani in opeharjeni. Vsaka oblast, ki smo jo izvolili – desna ali levo-sredinska – je enostavno gnala kolo kapitalizma naprej. Vsaka, posebej po krizi, je še zaostrila socialni položaj in še bolj odtujila oblast od ljudstva. Pa čeprav naj bi nam ta pripadala po ustavi.

 
Ni čudno torej, da je leta 2012 končno eksplodiralo. Mladi, brezposelni, upokojenci in propadajoč srednji sloj, smo jasno na ulici povedali, česa nočemo.

Julija 2014 pa je ta naš NE postal DA in dobil volilni odraz. Dve tretjini starih parlamentarcev je izgubilo svoje mandate in v parlament je bila prvič po 20 letih izvoljena koalicija strank, ki se zavzema za odpravo kapitalizma in za njegovo nadomestitev z dejansko demokratičnim in pravičnim sistemom: demokratičnim ekološkim socializmom.

Za dosego tega cilja pa bodo potrebne spremembe na vseh področjih in zato zgolj delovanje v parlamentu še zdaleč ne bo dovolj.

Zato se 5. oktobra podajamo na lokalne volitve. Da ljudem povrnemo pravico do mest, ki so si jih v zadnjih 20 letih prisvojili vaški šerifi in njihovi pajdaši. Da končamo koruptivne vladavine menedžerjev županov, ki so se v letih debelih krav globoko zadolževali na finančnih trgih, zdaj pa vsi skupaj plačujemo stroške njihove megalomanije in nasedlih projektov.

V občinah, mestih in vaseh je treba obnoviti vladavino ljudstva, vladavino skupnosti. Zato se bo Združena levica na vseh ravneh borila za:

1. 1. Uvedbo participativnih občinskih proračunov. Z njimi o razpolaganju z občinskimi sredstvi ne bodo več odločali vaški šerifi in menedžerji-župani, ampak demokratična volja prebivalstva!

2. 2 . Soupravljanje občinskih podjetij. Teh ne smejo več voditi pajdaši vaških šerifov in lokalni povzpetniki, ampak lokalne skupnosti, ki so od njih odvisne!

3. 3. Rešitev stanovanjskega vprašanja. V Sloveniji je trenutno več kot 100.000 praznih stanovanj, na drugi strani pa imamo enega od najvišjih deležev mladih v Evropi, ki morajo živeti v hotelu mama. To bomo končali: stanovanja so skupno dobro, so za dobrobit ljudi, ne pa za profite bank in špekulantov!

4. 4. Javne kuhinje. V krizi si marsikateri starš ne more več privoščiti, da bi nahranil svoje otroke. Občine so dolžne, da poskrbijo, da tem ljudem ne bo več treba hoditi po miloščino na Rdeči križ!

5. 5. Pravico do mesta. Prizadevamo si zgraditi mesta, v katerih bodo lahko enakopravno sobivali in jih soupravljali ljudje različnih socialnih položajev, poklicev, starosti, spolov, spolnih usmeritev in kulturnih okusov.

Tovarišice, tovariši. Dobe vaških šerifov in županov-menedžerjev je konec. Z Združeno levico si bomo povrnili pravico do mesta!”

Ljubljana, 16.9.2014

 
Deli.