O stavki Fides in dvoživkarstvu

Poslanka Nataša Sukič je na pristojno ministrico danes naslovila naslednje poslansko vprašanje glede stavke zdravnikov:

Stavka zdravnikov že enajsti dan hromi slovenski javni zdravstveni sistem. FIDES se v svojih zahtevah po dvigovanju plačnih razredov za najbolje plačane zdravnike ne ozira na pozive k prekinitvi stavke in iskrenemu pristopu k pogajanjem. Prav tako je za FIDES povsem nepomembno, da stavka v javnosti ne uživa podpore. Stavki se ostali zdravstveni delavci – sindikat zdravstvene nege, sindikat sevalcev – ne pridružujejo, kar je znak, da stavkovne zahteve FIDES nimajo povezave z reševanjem realnih problemov slovenskega zdravstva, kar nakazuje tudi informacija, da FIDES ni javno objavil navodil stavkajočim zdravnikom.

Način izvajanja stavke je namerno provokativen. FIDES je kljub temu, da zdravniki med stavko ne smejo delati v škodo pacienta, na stališču, da stavkajočim zdravnikom ni treba izdajati bolniških listov. ZZZS je že opozoril, da je to z vidika pravic bolnikov nedopustno. To je v zimskem obdobju, ko razsajajo prehladi, gripa in ostala sezonska obolenja, absurd največje mere in predstavlja ogromno breme za administracijo javnih zdravstvenih zavodov.
Prav tako s terena dobivamo informacije, da akterji privatizacije slovenskega zdravstva – zasebniki in zdravniki, ki opravljajo dvojno prakso – stavko izkoriščajo za nadaljnji pretok resursov v zasebno zdravstvo. Zveza organizacij pacientov Slovenije prejema primere, v katerih stavkajoči zdravniki v javnem zdravstvenem zavodu odpovejo poseg, nakar pacientu brezsramno ponudijo storitev v zasebni ali koncesionarski ambulanti.
Skupaj se že dlje časa trudimo zaustaviti privatizacijo slovenskega zdravstva. Ne morem se znebiti občutka, da je ta stavka poskus zaustavitve reform, ki jih ima v planu ministrstvo, med drugim tudi reform na področju koncesij in popoldanskega dela zdravnikov. V zvezi s tem vas sprašujem:
  • Koliko stavkajočih zdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih ima soglasja za popoldansko delo pri drugem izvajalcu? Prosim za informacije po vrsti drugega izvajalca (javni zavod, koncesionar, zasebni zavod).
  • Ali je ministrstvo med prejemniki navodil za stavkajoče zdravnike?
  • Če da, jih lahko objavi? Če ne, zakaj ne, glede na to, da so ta za ministrstvo kot nosilca odgovornosti za zdravje in varnost ljudi nujna za organiziranje zdravstvene oskrbe v času stavke?
  • Kako boste ukrepali v primerih, v katerih so stavkajoči zdravniki ponujali obravnave v zasebnih in koncesionarskih ordinacijah?
Deli.