Dovolj goljufanja delavcev za opravljene delovne ure

Prebivalci Slovenije v povprečju opravimo 41,3 delovne ure na teden. To je že tako nad evropskim povprečjem – pa govorimo zgolj o uradni statistiki.

Nobena skrivnost ni, da je zelo razširjena praksa pomanjkljivega beleženja opravljenih nadur in drugih oblik izigravanja dejansko opravljenega dela.
Prav tako je jasno, da je stanje najslabše ravno v panogah, kjer so pogoji dela tudi sicer najslabši, recimo v gradbeništvu ali trgovini, ki zaposlujeta na deset tisoče ljudi.
Zato je ministrstvo za delo pripravilo spremembo zakona, ki bo omogočila inšpektoratu za delo, da na osnovi suma kršitev ali prijave zapove obvezno elektronsko beleženje delovnega časa. To bo inšpekciji omogočilo učinkovitejši nadzor, ki doslej zaradi pomanjkljive zakonodaje ni dobro potekal.
Zaposleni bodo vsak mesec poleg plačne liste dobili tudi evidenco lastnega delovnega časa, kar pomeni, da bodo imeli boljši pregled in lažje zaznali kršenje lastnih pravic.

Naša namera je jasna: pravično plačilo za pošteno opravljeno delo – dovolj je goljufanja za opravljene delovne ure!

Deli.