Danes stopa v veljavo novi družinski zakonik

Z današnjim dnem stopa v veljavo novela družinskega zakonika, ki odpravlja neenakost istospolnih parov pri sklepanju zakonske zveze in skupnem posvajanju otrok.

Današnja uveljavitev je rezultat desetletij prizadevanj za enakopravnost, vključujoč dve referendumski bitki. V Levici smo ponosni, da smo lahko prispevali svoj delež k tem prizadevanjem.
Vprašanja družbenih manjšin namreč nikoli niso manjšinska vprašanja. So natanko tisti prag, po katerem se lahko imamo za enakopravno družbo.
Različne vrste zvez in družin obstajajo že zdaj in obstajajo že od nekdaj. Čas je, da jih začnemo obravnavati po njihovi vsebini, ne pa po njihovi obliki.

Za enakopravnost!

Pomembne informacije o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo
  1. Z uveljavitvijo novele začne teči šestmesečni rok, v katerem morajo partnerji_ke v partnerski zvezi pred matičarjem na upravni enoti izjaviti, da želijo svojo zvezo preoblikovati v zakonsko. Če tega v predpisanem roku ne bodo storili, bo partnerska zveza prenehala!
  2. Partnerska zveza po izteku šestmesečnega roka NE preneha, če iz opravičenih razlogov (npr. koma ali drugo stanje, v katerem oseba ni zmožna izraziti volje) vsaj eden od partnerjev ne more podati izjave o preoblikovanju partnerske v zakonsko zvezo. Izjavo v tem primeru partnerja_ki lahko podata še v roku dveh mesecev po prenehanju navedenih razlogov.
  3. Sklenjena zakonska zveza med osebama istega spola bo vpisana v matični register. Na voljo je več različic izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi. Izbirate lahko med obrazcem z navedbo spola (mož – mož / žena – žena) ali brez opredelitve spola (podatki o zakoncih). Izdaja listine o sklenitvi zakonske zveze ter izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi je takse prosta.
Deli.