Sprejemamo novo strategijo za boj proti nasilju nad ženskami in v družini

Odbor za delo je danes soglasno potrdil novo strategijo za preprečevanje nasilja nad ženskami in v družini, krovni načrt za spopadanje s tem rastočim problemom.
Slovenija je nazadnje sprejela tak dokument 15 let oziroma 7 vlad nazaj in je že več kot desetletje brez veljavnega načrta. Nekaj konkretnih novosti, ki jih prinaša strategija:
  • uvedba prvega brezplačnega pravnega nasveta za žrtve nasilja v družini;
  • ustrezni predpisi za dodeljevanje skrbi za otroka v primerih nasilja v družini;
  • podlaga za možnost samostojnega urejanja otrokovih zadev v določenih situacijah, brez soglasja drugega starša (npr. izbira šole ali vrtca, prijava bivališča, izdelava osebnih dokumentov);
  • programi za krepitev strokovne usposobljenosti vseh, ki delajo na področju nasilja: policije, sodstva, socialnih služb, psihologov, sodnih izvedencev in drugih;
  • izobraževanja za novinarje in urednike o načinu poročanja o nasilju.

 

Minister Luka Mesec: Katerokoli društvo ali socialni delavec vam bo znal povedati, da je nasilje v družini in nad ženskami v porastu. Število prijav pristojnim institucijam pa ves ta čas stagnira. 

To lahko pomeni samo eno stvar. Upada zaupanje v institucije, ki naj bi žrtev zaščitile in ji pomagale – zaupanje v centre za socialno delo, v policijo, v sodišča.

Za vse skupaj je na koncu dneva odgovorna država, ki zadnjih 15 let oziroma 7 zaporednih vlad ni sprejela krovne strategije, kako se spopasti s to težavo.

Ni dovolj, da čakamo, da v medijih zaokroži naslednji brutalni umor partnerke, zato da nato vsi izražamo ogorčenost in pozovemo k prijavam nasilja. Potem pa žrtvam ne verjamemo, ne znamo nuditi ustrezne pomoči ali pa jih ne pripeljemo do uspešne razrešitve.

Danes je pred vami predlog resolucije, ki predstavlja krovni načrt za spopadanje s pojavi nasilja za obdobje naslednjih nekaj let.

Moj poziv vsem, ki boste glasovali, je, da se zavedate, da je situacija resna. Resolucija pred vami je nastala v dialogu s predstavniki organizacij in institucij, ki imajo vsakodnevno opravka z odpravljanjem posledic in preprečevanjem nasilja. Je pomemben prvi korak k temu, da nekaj ukrenemo.

Za konec želim sporočiti nekaj besed vsem, ki ste same in zapuščene.

Razumem, kako težko je dojeti, da nisi kriva ti, ampak on.
Razumem, da te je sram pred okolico, ki ne razume in ne vidi.
Razumem, da si ne upaš povedati niti najboljši prijateljici, ker ti bo potrdila, da moraš takoj stran.
Razumem, da nimaš zaupanja v institucije, ki so že tolikokrat odpovedale.

Slišimo tvojo zgodbo. Tu smo, da te podpremo in odločeni smo, da v tem mandatu naredimo premik na področju, ki je bilo vse predolgo zanemarjano.

Deli.