70. OBLETNICA ZMAGE NAD NACIZMOM IN FAŠIZMOM

Danes bodo po vsem svetu potekale proslave ob 70. obletnici zmage nad fašizmom in konca druge svetovne vojne v Evropi. Devetega maja 1945 je bil poražen režim, utemeljen na rasizmu in mračnjaštvu. Porazila ga je koalicija sil, ki jim je bilo – ne glede idejnopolitična razhajanja – skupno prizadevanje za napredek človeštva.

Zmaga leta 1945 ni bila le plod sodelovanja med Sovjetsko zvezo in zahodnimi državami, ampak tudi krvavo priborjen rezultat številnih narodnoosvobodilnih in socialnih gibanj. Kljub skrhanim odnosom med velikimi zavezniki, je njihova koalicija po vojni zatrla marsikatero do teh gibanj. Revolucionarno vrenje v Severni Italiji so ustavili s propagandnimi sredstvi, grško revolucijo z intervencijo britanskih in ameriških enot, avtonomna gibanja v Vzhodni Evropi z birokratsko kontrarevolucijo od zgoraj.

Boj številnih narodnoosvobodilnih in socialnih gibanj je bil uvod v osvoboditev od kolonialnega zatiranja in v vsesplošen družben napredek. Med uspešnimi odporniškimi gibanji je bilo tudi jugoslovansko narodnoosvobodilno gibanje. Politična neodvisnost, gospodarski in splošni družbeni razvoj, dosežen v Titovi Jugoslaviji, so presegli vse, kar je kdaj dosegla polkolonialna Kraljevina Jugoslavija. Svetovni neoliberalni obrat in dolžniška kriza, ki sta poleg številnih drugih kapitalističnih in socialističnih držav zadeli tudi Jugoslavijo, tega dejstva ne moreta spremeniti.

Socialna revolucija v Jugoslaviji ni omogočila le splošne modernizacije zaostale agrarne družbe, ampak je bila tudi temelj za mirno sožitje narodov, ki jih je fašistična okupacija pahnila v krvavo državljansko vojno. Ponovitev krvavih spopadov ob razpadu v 90. letih tega dejstva ne more spremeniti.

Socialna revolucija v Jugoslaviji se ni končala z ureditvijo sovjetskega tipa, ampak je napredovala v dinamično ureditev, ki je delavcem omogočila upravljanje podjetij, družbi pa nadzor nad svojimi proizvodnimi silami. Ta ureditev je odpravila poglavitne pogoje razrednega izkoriščanja. Razpad te ureditve ne more izbrisati potencialov, ki jih je nosila v sebi.

Slovenski politični razred je z restavracijo kapitalizma in z ukrepi, ki posebej v zadnjem času zaostrujejo izkoriščanje, postal blokada ekonomske osvoboditve. S sodelovanjem pri razbijanju Jugoslavije se je opredelil za izključujoči nacionalizem na narodnostni in jezikovni osnovi. Z integracijo v Evropsko unijo in evrsko območje, je dosegel, da ljudstvo ni več suveren na svojem ozemlju.

Naše praznovanje dneva osvoboditve zato ne bo le poklon vrednotam in dejanjem naprednih gibanj med vojno, ampak tudi zaobljuba, da si bomo v svojem političnem delu prizadevali za odpravo izkoriščanja, bratstvo med narodi in enakopravnost med državami!

Združena levica

V Ljubljani, 09.05.2015

Foto: Ljubljana 09.05.1945

Deli.