Vlada podaljšuje čakalne vrste in utaplja zdravstvo v dolgovih, da bi ga privatizirala

Vlada Janeza Janše pod krinko reševanja koronakrize uvaja sistemske spremembe, ki vodijo v pospešeno privatizacijo javnega zdravstva. Pri tem Janez Janša in Tomaž Gantar niti nočeta dati priložnosti pristojnemu odboru za zdravstvo, da bi o ukrepih sploh razpravljal in podal svoje mnenje. Zato v Levici skupaj s preostalimi opozicijskimi strankami sklicujemo nujno sejo zaradi posledic, ki jih bodo ukrepi PKP5 imeli za slovensko javno zdravstvo.

Nov razpis za pretakanje javnih sredstev v zasebne žepe

PKP5 vsebuje predlog t.i. nacionalnega razpisa, na katerega se bodo lahko prijavili tudi čisti zasebniki. To pomeni, da bodo proračunska sredstva in sredstva, zbrana iz premij za dopolnilno zavarovanje, romala v žepe privatnikov, ki si že veselo manejo roke. S tem se uvaja paralelna struktura financiranja in izvajanja zdravstvene dejavnosti, ki bo razpolovila javno zdravstvo med dobičke za zasebnike in vedno bolj obubožano javno zdravstvo, ki bo moralo poskrbeti za preostanek. 

Odlašanje z omejitvami za zdravnike “dvoživke” 

S 1. januarjem 2021 bi morala v veljavo stopiti omejitev popoldanskega dela javnih zdravnikov na največ 8 ur tedensko. Vlada hoče odločbo podaljšati za eno leto. S tem se nadaljuje rak rana slovenskega zdravstva: nasprotje interesov pri zdravnikih, ki dopoldne delajo v javnem zdravstvu, popoldan pa za privatni profit. Če ne omejimo popoldanskega dela, bo v zdravstvu samo še več nelojalne konkurence, korupcijskih tveganj in prehajanja kadrov iz javnih zavodov k zasebnikom. 

Odlašanje z nadzorom nad privatno zdravstveno dejavnostjo

PKP5 podaljšuje tudi čas, ki ga imajo zasebniki za to, da v svojih ordinacijah imenujejo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Ta institut je bil uveden zato, da bi zagotovili kvaliteto izvajanja zdravstvene dejavnosti na način, da mora zasebnik zagotoviti redno zaposlenega strokovnjaka s primernimi izkušnjami, ne pa da zgolj najema pogodbene delavce. V veljavo bi ta določba morala stopiti že konec decembra letos, vlada pa to podaljšuje do leta 2025.

Prelaganje stroškov bolniških s kapitala na ZZZS 

PKP5 predvideva bolniško odsotnost do treh dni brez soglasja osebnega zdravnika. S tem sicer ni nič narobe, je pa problematičen del, ki določa, da nadomestila financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To je kršitev določb Zakona o delovnih razmerjih, po katerih je za tovrstne stroške odgovoren delodajalec. Vlada pa ga želi namesto kapitalu naprtiti javnemu zavodu, ki ga navsezadnje financiramo vsi mi.

Vlada načrtno utaplja javno zdravstvo v dolgovih

Vlada je iz PKP5 umaknila določbo, da bo stroške zavoda za zdravstveno zavarovanje pokril proračun, v primeru, da odhodki presežejo prihodke. To se zaradi soočanja z epidemijo in resnega upada prilivov seveda pravkar dogaja. Gre za dokaz, da vlada načrtno ruši sistem na ravni financiranja in ustvarja vse daljše čakalne dobe, kar ji bo služilo kot izgovor za dokončno privatizacijo javnega zdravstva.

V Levici zato vztrajamo, da se tovrstne sistemske spremembe, ki vodijo v privatizacijo in liberalizacijo zdravstvenega sistema, obravnavajo javno na pristojnem odboru za zdravstvo, ki naj ga predsedujoča skliče še pred nadaljnjo obravnavo PKP5.

Javno zdravstvo je tisto, ki nas je v prvem valu rešilo epidemije. Ne pustimo, da ga vlada Janeza Janše sredi drugega vala utopi v dolgovih in prepusti privatizaciji.

Deli.