Izjava lokalnih odborov Gorenjske o zaračunavanju nenujnih storitev v urgentnih centrih OZG

IZJAVA LOKALNIH ODBOROV STRANKE LEVICA ZA GORENJSKO O ZARAČUNAVANJU NE NUJNIH STORITEV V URGENTNIH CENTRIH OZG

S ponedeljkom, 14. 1. 2018, so v vseh sedmih urgentnih centrih Osnovnega zdravstva Gorenjske zaradi vse večjega števila obiskov začeli zaračunavati nenujne zdravstvene storitve. V Levici opozarjamo, da gre za neprimeren in diskriminatoren odziv na rastoče težave v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Odziv je neprimeren, ker ne rešuje temeljnega problema, pomanjkanja potrebne zdravstvene oskrbe na primarni ravni. Treba je spremeniti politiko zdravstvenega izobraževanja in razpisovanja specializacij, zagotoviti ustrezno motiviranost kadra na primarni ravni in predvsem urediti univerzalno pravico do zdravstvenega varstva v okviru javnih zavodov. Odziv je po drugi strani diskriminatoren, saj kot ločnico postavlja kupno moč in ne zdravstvenega stanja posameznika. V praksi gre za ločevanje med tistimi, ki lahko plačajo in tistimi, ki tega ne morejo. V javni zdravstveni sistem torej uvaja logiko, ki tja ne sodi.

Ker gre za simptom, ne pa vzrok problema, je treba težave reševati sistemsko in ne s prelaganjem bremena na posameznike. Ob tem bi bilo potrebno izpostaviti, da bi rešitve za zmanjšanje preobremenjenosti urgentnih centrov morali iskati tudi v povečanju zmogljivosti ostalih ambulant, kar pa bi dosegli s povečanjem števila zdravstvenega osebja, z investicijami v primarno zdravstvo in pa z nadomestitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s solidarnostno dajatvijo.

Levica – za javno zdravstvo!

Deli.