Vojaški sindikati ostro proti Toninovemu zakonu o obrambi

Državni zbor bo jutri obravnaval predlog novele Zakona o obrambi, s katerim minister Tonin in vlada urejata brez dialoga s sindikati urejajo status vojaka po 45. letu. Zakon že tako diskriminatorni določbi, po kateri se vojakinje in vojake po dopolnjenem 45. letu iz Slovenske vojske vrže na cesto, daje nove dimenzije diskriminacije: še bolj na široko odpira vrata za kadrovsko korupcijo v Slovenski vojski in ruši sistem plač v javnem sektorju. Zakonu nasprotujejo vojaški sindikati: Sindikat Ministrstva za obrambo, Sindikat vojske, obrambe in zaščite in Sindikat pilotov Ministrstva za obrambo ocenjujejo, “da so predlagane rešitve zelo nestrokovne in nesprejemljive in v nasprotju z obstoječo sodno prakso”. Opozarjajo tudi, da se je zakon, ki posega v njihove pravice, sprejel brez vsakršnega socialnega dialoga, in kot edino primerno ureditev statusa vojakov po 45. letu zagovarjajo ukinitev starostne te nesmiselne omejitve. Pomanjkljivosti zakona, na katere opozarjajo vojaški sindikati, smo v Levici poskusili odpraviti z amandmaji na odboru za obrambo, a podpore koalicijskih in opozicijskih strank nismo dobili. Za sprejetje spornega zakona koalicija potrebuje dvotretjinsko podporo Državnega zbora, kar pomeni da je zakon lahko sprejet samo z glasovi opozicije. Te sta pri obravnavi na odboru dobrohotno prispevali SD in SAB.

Vlada v spremembe brez dialoga z vojaki

Predlog novele Zakona o obrambi ni bil deležen nikakršnega socialnega dialoga. Prav tako kot zakon o 780 milijonih za orožarske afere, ni bil nikoli deležen resne javne obravnave. Vlada je novelo Zakona o obrambi sprejela samovoljno in se o »rešitvah« urejanja statusa vojakov po 45. letu ni posvetovala s predstavnicami in predstavniki vojaških sindikatov. To nas ne preseneča, saj vojaški sindikati ostro nasprotujejo zakonu. Zagovarjajo predlog (v priponki), da se letna meja 45 let ukine in uvede pogodba za nedoločen čas. To je stališče vseh sindikatov, ki varujejo pravice delavcev na obrambnem področju pred vsakodnevnimi zlorabami. Enako stališče kot vojaki in vojakinje je pri obravnavi zakona na Odboru za obrambo z zagovarjala Levica, ki je z amandmaji predlagala njegovo uzakonitev.

Proti politizaciji vojske in odpiranja vrat vojske za predstavnike vard

Novela Zakona o obrambi odpira vrata za politizacijo vojske s tem, ko eksplicitno dovoljuje članstvo pripadnic in pripadnikov rezervne sestave v političnih strankah. Na to je prva opozorila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki je v svojem mnenju zapisala: »Predlagani člen v sedmem stavku brez obrazložitve uvaja novost, da za pripadnike rezervne sestave med opravljanjem vojaške službe v miru ne velja prepoved članstva v politični stranki.« Sprememba ni bila v predlogu zakona obrazložena niti argumentirana z eno samo besedo, minister Tonin pa je nato na odboru pojasnil, da so lahko rezervisti že sedaj člani političnih strank, ker članstva v političnih strankah Ministrstvo za obrambo tako ali tako ne preverja. A problem je v praksi, ki zakon ignorira, ne v zakonu. Zakon in ustava že sedaj eksplicitno prepovedujeta članstvo poklicnih vojakov v političnih strankah. Slovenska vojska je poklicna vojska, ki ima stalno in rezervno sestavo. Obe sta poklicni in prepoved velja za vse pripadnike. Ne velja pa prepoved za nabornike, ki bi jih imeli, če leta 2003 ne bi zamrznili izvajanje vpoklica v vojsko. Predlagani člen je še toliko bolj problematičen, ker lahko v obrazložitvi člena preberemo namero po zamenjevanju stalne sestave Slovenske vojske »pri varovanju meje« z rezervnim sestavom, kar lahko vodi v legalizacijo paravojaških »vard«. Naj spomnimo, minister Tonin je namero o njihovem vključevanju v strukture SV napovedal že ob svojem zaslišanju za ministra. 

Levica v bran delavskim pravicam vojakinj in vojakov

V Levici ostro nasprotujemo vladni nameri, da za nepotrebne nakupe orožja za sodelovanje v Natovih vojaških avanturah in za dobičke vojaške industrije zapravi 780 milijonov evrov javnega denarja. Zaradi nasprotovanja orožarskim poslom, ki nimajo veze z obrambo domovine, nam minister Tonin očita, da naj bi bili v Levici proti vojski. V resnici pa obravnava novele Zakona o obrambi kaže, da smo v Levici edini, ki smo se pripravljeni postaviti za delavske pravice vojakov in vojakinj, za svobodno izbiro poklica in za možnost, da v tem poklicu vojakinje in vojaki dočakajo tudi upokojitveno starost, v kolikor izpolnjujejo vse psihofizične in druge zakonske pogoje. Proti vojakinjam in vojakom so stranke, ki novelo Zakona o obrambi podpirajo.

Opozicija lahko jutri prepreči sprejetje škodljive zakonodaje

Minister za obrambo Matej Tonin in vlada Janeza Janše za sprejetje Zakona o obrambi potrbujeta dvotretjinsko večino v Državnem zboru. Odločili bodo glasovi opozicije. Podporo zakonu sta do sedaj, poleg koalicijskih strank, dali tudi SD in SAB. A od obravnave na odboru so vznikla nova dejstva v zvezi z zakonom: sindikalni predstavniki vojakov in vojakinj zakon  ostro zavračajo ter da vlada pri sprejemu tega zakona z njimi ni nikoli posvetovala. 

V Levici  upamo, da bodo poslanci opozicije spoznali, da gre za protiustaven in škodljiv zakon, ki v ničemer ne bo pripomogel k izboljšanju kadrovske popolnjenosti v Slovenski vojski, ampak bo samo še poglobil težave, s katerimi se ta organizacija sooča. Stranke opozicije zato pozivamo, da jutri škodljivega zakona za vojakinje in vojake ne podprejo.

Deli.