Pravica za Zahodno Saharo!

Zahodna Sahara je bivša španska kolonija na obali Atlantika. Leta 1975 si jo je pripojil Maroko, ki nadzoruje približno 80% ozemlja, vključno s stateškimi fosfatnimi nahajališči in ribolovnimi vodami, medtem ko preostanek drži v rokah fronta Polisario, osvobodilno gibanje ljudstva Sahravijcev. Uradno stališče Maroka je, da je Zahodna Sahara sestavni del države, v nasprotju s konvencijami OZN, ki Saharcem priznava pravico do samoodločbe. Fronta Polisario se je s podporo Alžirije in nekaterih drugih držav tretjega sveta med letoma 1975 in 1991 borila za osamosvojitev, vojna pa se je septembra 1991 pod okriljem OZN končala. Maroko je odtlej v letih okupacije Sahare s politikami kolonizacije popolnoma spremenil etnično sliko ozemlja.

Maroška okupacijska vojska je nedavno vojaško posredovala na jugu ozemlja Zahodne Sahare v mestu Guerguerat. Napad je bil usmerjen v sahravijske aktiviste, ki so protestirali proti uporabi kraja za pretok tranzita in mejni prehod, saj je to v nasprotju z mirovnim dogovorom med stranema. V fronti Polisario so izrazili mnenje, da gre za kršitev mirovnega sporazuma, generalni sekretar fronte Polisario Brahim Ghali pa je izdal odlok, v katerem je napovedal konec zavezam k miru, ki veljajo že od leta 1991. Protestniki so zahtevali tudi s strani OZN obljubljeni referendum o samostojnosti Zahodne Sahare. Za stanje so odgovorni tudi predstavniki misije OZN MINURSO, ki kršitve s strani Maroka tolerirajo in ne zagotavljajo, da bi se pravica Sahravijcev do samoodločbe udejanila v praksi. Zahodna Sahara se je tako znašla nevarno blizu neposrednemu vojnemu spopadu.

V Levici podpiramo prizadevanja za samoodločbo naroda Zahodne Sahare in si želimo mirne rešitve spora. Večstoletna doba kolonializma ne bo pokopana, dokler narodi, kot so Palestinci, Sahravijci, Portoričani in mnogi drugi, še vedno trpijo pod tujo okupacijo.

Deli.