Zagovorniki privatizacije zavrnili predloge Združene levice, podpisnikov peticije in 52% javnosti, ki nasprotuje razprodaji

Poslanska skupina Združena levica je sklicala nujno sejo Odbora za finance in monetarno politiko, na kateri smo obravnavali peticijo “Preprečite razprodajo”, pod katero se je v kratkem času podpisalo 11000 podpisnikov. Peticijo je podprlo več kot 117 vidnih slovenskih intelektualcev ter številna civilno družbena gibanja, društva, inštituti in sindikati med njimi iniciativa Državljani proti privatizaciji, predstavniki SVIZ-a, ZSSS, ZDUS-a, sindikata KS90, Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, Inštituta za delavske študije, Študentskega društva Iskra, Zveze združenja za vrednote NOB in drugi. Skupni fronta proti privatizaciji, ki skupaj šteje nekaj deset tisoč podpornikov, se je pridružila tudi Združena levica. Strinjamo se s podpisniki, ki ugotavljajo, da prodaja državnih podjetij ni ne poštena, ne koristna in ne prostovoljna.

Prodaja ni poštena, saj cene postavljajo kupci, ki se vmešavajo v prodajne postopke in ki bodo imeli od tega koristi. Prodaja tudi ni prostovoljna, saj vseskozi poslušamo argumente, da moramo to storiti zaradi zavez tujini, čeprav EU in tujina nimata pravice posegati v slovenski pravni red, še manj pa zahtevati privatizacijo. Privatizacija ni koristna, saj gospodarskih razlogov zanjo ni.

V Združeni levici smo na omenjena dejstva v preteklih mesecih stalno opozarjali, a vedno naleteli na gluha ušesa vlade in poslancev v Državnem zboru. Javnomnenjska raziskava Dela je novembra pokazala, da 52 odstotkov vprašanih nasprotuje nadaljevanju privatizacije 15 podjetij s seznama, 68 odstotkov jih nasprotuje privatizaciji Telekoma, še več pa privatizaciji podjetij, kot sta Petrol in Krka. To je jasen dokaz, da vlada nima mandata za nadaljevanje prodaje, posebej zato, ker so koalicijski politiki pred volitvami to vsaj posredno tudi obljubljali.

Zato smo podpisniki peticije Proti razprodaji in Združena levica danes še enkrat pozivali poslance DZ in Vlado, da prodajo ustavita, hkrati pa izzivali predsednika vlade, da razkrije “lovke” v državnih podjetij , ki jih je v intervjuju za javno RTV navedel kot enega od razlogov za privatizacijo. Pozivamo ga, da proti njim nemudoma ukrepa in da ukrepa proti nosilcem političnih funkcij, soodgovornim za njihovo imenovanje in nadzor.

Ob večkrat že navedenih argumentih o potenciali socialni, gospodarski in razvojni škodi ter netransparentnih procesih prodaje menimo, da je potrebno glede nadaljnjega razvoja slovenske družbe oblikovati širok družbeni konsenz Tega pa ni mogoče doseči s pripravljanjem strategij za zaprtimi vrati finančnega ministrstva, ampak le z odprto in vključujočo demokratično razpravo skozi katero bo uveljavljen interes javnosti in ne kapitala. Zato smo Ministrstvu za finance predlagali, da v pripravo strategije o upravljanju z državnim premoženjem, ki poteka za zaprtimi vrati, nemudoma vključi poleg strokovne javnosti tudi predstavnike zaposlenih in druge zainteresirane deležnike, Vlado pa pozivali, da naj začne uresničevati svoje predvolilne obljube o odprtosti, transparentnosti in premišljenosti.

Zagovorniki privatizacije so na Odboru za finance in monetarno politiko predloge Združene levice, podpisnikov peticije in civilnodružbenih gibanj, da se zaustavijo privatizacijski postopki in da se v oblikovanje strategije za upravljanje državnih naložb vključi strokovna in zainteresirana javnost, s preglasovanjem zavrnili.

Ljubljana, 16.01.2014

Foto: Martina Čuk/DZ

Deli.