Za enakopravno zaposlitev vseh pristaniških delavcev v Luki Koper

Člani skupščine delničarjev Luke Koper se bodo danes sestali na 30. seji, na kateri bodo med drugim obravnavali uporabo dobička za leto 2017 in razrešnico vodstvenim in nadzornim organom. Na dnevnem redu se bosta znašli tudi zahtevi SDH in MDS po izplačilu višjih dividend, medtem ko o pereči problematiki zaposlitve delavcev IPS tudi tokrat ne bo govora.

Nadzorniki Luke Koper so maja letos potrdil načrt zaposlovanja pristaniških delavcev – 300 delavcev naj bi zaposlili direktno, 300 prek agencij in 500 prek zunanjih izvajalcev. Z uresničevanjem načrta bodo delavce IPS razbili na polnopravne delavce in dve vrsti prekarcev, »gazdam« pa omogočili nadaljnje izčrpavanje Luke. S to segregacijo bo Luka Koper prvim zagotavljala delo in vse pravice. Za druge bo kolektivna pogodba veljala selektivno: agencija jih bo lahko pošiljala tudi na bistveno slabše plačana dela. Medtem ko za tretje kolektivna pogodba sploh ne bo veljala in bodo enako delo opravljali za manjše plačilo.

Čeprav delavci, ki delajo v Luki Koper prek izvajalcev pristaniških storitev, že dlje časa javno izpostavljajo, da imajo dovolj nezakonitega poslovnega dela in zahtevajo enakovredne zaposlitve, potrjeni model zaposlovanja ne rešuje njihovih težav. Ravno nasprotno, ohranja pri življenju IPS, uvaja nove oblike drugorazrednega dela, tolerira množične kršitve delavskih pravic, lastnikom agencij pa še naprej omogoča izčrpavanje Luke Koper. Račun na koncu, kot vedno, plačajo delavci.

Levica na to ne pristaja. Zato si bo še naprej prizadevala za celovito rešitev,  ki je tako v interesu pristaniških delavcev kot tudi države: Luka Koper naj zaposli vse pristaniške delavce, ki jih potrebuje za opravljanje svoje osnovne dejavnosti. To bi moralo veljati za vsa podjetja in zavode, še toliko bolj pa za Luko Koper, ki je v dvotretjinski javni lasti. Ker outsourcing ruši delavsko solidarnost, krepi oblast delodajalcev in izčrpava javna podjetja, bo naša prioriteta tudi v tem mandatu boj proti vsem drugorazrednim oblikam dela v javnih podjetjih, zavodih in javni upravi.

Matej T. Vatovec: “Reševanje problema IPS se vedno znova kaže kot krinka za menjavo uprave. Tisto, kar je vodstvu in delničarjem še vedno prioriteta, so dobički. In ob tem še vedno gledamo nepošteno in nepravično prakso. Narediti moramo konec drugorazrednim zaposlitvam!”

 

Deli.