Vladna koalicija tri funkcionarje posvetovalnega Fiskalnega sveta uvrstila v drugi najvišji plačni razred v državi

IZJAVA ZA JAVNOST 

 

V Združeni levici smo nasprotovali sprejemanju Zakona o fiskalnem pravilu, ker je ta ekonomsko zgrešen, škodljiv in nevaren projekt, ki bo državo močno omejil predvsem pri njenih razvojnih in socialnih politikah. Kljub temu smo poskušali vsaj izboljšati nekatere določbe sprejetega Zakona, med drugim tudi glede Fiskalnega sveta (predlagali smo, da bi bil fiskalni svet zavezanec po zakonu o informacijah javnega značaja; da bi imel fiskalni svet 5 članov, v katerega bi po enega člana imenovali DZ, Predsednik Republike, Banka Slovenije, ESS in DS).

Na današnji redni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo smo v Združeni levici ob obravnavi Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, opozorili, da so predlagani plačni razredi za predsednika fiskalnega sveta (64 plačni razred) in njegove člane (59 plačni razred), ki jih je v proceduro vložila Vlada, nesprejemljivi, ker določajo funkcijo predsednika Fiskalnega sveta za šesto najbolj plačano funkcijo v državi (višje plače imajo le predsednik republike, predsednik vlade, predsednik državnega zbora, predsednik vrhovnega sodišča ter predsednik ustavnega sodišča).

V Združeni levici smo prepričani, da so določeni plačilni razredi odločno previsoki in da jih je potrebno znižati. Rešitev, ki jo predlaga Vlada je nesprejemljiva in prav nobenega tehtnega argumenta ni za določitev tako visokih plačnih razredov. Rešitev, ki jo predlagamo v Združeni levici je veliko bolj utemeljena in določa plačni razred na podlagi določitve plačnega razreda za povsem primerljivo funkcijo oz. delovno mesto. Hkrati naša rešitev sledi opozorilu ZPS DZ, ki meni, da Fiskalni svet glede na vsebino svojih pristojnosti in naravo delovanja ne presega koncepta posvetovalnega telesa ter da je pri določitvi plačilnega razreda potrebno upoštevati predvsem položaj in naloge Fiskalnega sveta. Položaj direktorja UMAR je torej povsem primerljiv s položajem predsednika Fiskalnega sveta, saj so naloge obeh organov skoraj enake.

Zato smo v Združeni levici predlagali, da se predsednika Fiskalnega sveta uvrsti v enak plačni razred kot direktorja UMAR in sicer v 58 plačni razred, člana Fiskalnega sveta pa v enakem razmerju v 53 plačni razred. Amandmaja koalicija ni podprla. Glavni argument vlade in koalicije pa ostaja, da je potrebno predsednika in člana uvrstiti tako visoko, ker funkcije ne bodo opravljali v polnem delovnem času in bi bile njihove plače posledično prenizke. S tem nesmiselnim argumentom je vladna koalicija tri funkcionarje Fiskalnega sveta, ki je zgolj in samo posvetovalno telo, ki bodo funkcijo pravzaprav opravljali kot dopolnilno, občasno dejavnost, poleg katere bodo lahko opravljali tudi delo drugje, uvrstili v drugi najvišji plačni razred v državi.

Deli.