Višji zneski minimalnih nadomestil tudi za starše otrok, ki so ali bodo rojeni pred novim letom

Vlada se je v koalicijskem sporazumu zavezala, da bo vsem porodnicam, ne glede na njihov status, zagotovila višje najnižje porodniško nadomestilo, v dogovoru o sodelovanju z Levico pa se je zavezala, da bo to realizirala s 1.1.2020. To je predvidevala tudi vladna novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je bila v javni obravnavi. Navkljub koalicijski zavezi, obljubam politike in pričakovanjem staršev, je vlada naposled predlagala, da se najnižja porodniška in ostala nadomestila za starše ter starševski dodatek dvignejo šele leta 2022 in s tem zagotovi nekaj milijonski prihranek v proračunu.

Prejšnji teden je Levica z dopolnili na pristojnemu odboru uspela spremeniti vladno novelo, ki sedaj določa, da se bodo najnižja porodniška in ostala nadomestila za starše ter starševski dodatek dvignili iz 252 na 402 evra že s 1.1. 2020. Poleg tega smo uspeli s spremembo, ki določa, da se bodo višine teh prejemkov avtomatično usklajevale z osnovnim zneskom minimalnega dohodka in s tem z višino denarne socialne pomoči. Pa tudi s spremembo, ki bistveno izboljšuje položaj mater, ki uveljavljajo pravico do dojenja med delovnim časom.

Danes v državnozborsko proceduro vlagamo še eno dopolnilo. Z njim predlagamo, naj višji zneski minimalnih nadomestil veljajo tudi za starše otrok, ki so ali bodo rojeni pred novim letom. Ob tem predlagamo, naj centri za socialno delo po uradni dolžnosti dvignejo nadomestila tistim staršem, ki bi bili po novem zakon upravičeni do višjih zneskov. To enostavno pomeni, da bodo izboljšave veljale za vse; tako za starše, ki že prejemajo nadomestila ali starševski dodatek, kot tudi za tiste, ki so v postopkih ali pa svojih pravic še niso uveljavljali. Ne glede na to, kdaj se je rodil njihov otrok.

Deli.