Ureditev položaja delavk in delavcev na področju zdravstvene in babiške nege v roku enega meseca

Na zahtevo Levice je danes Odbor za zdravstvo na nujni seji obravnaval problematiko zdravstvene in babiške nege. Naš pritisk se je obrestoval. Sprejeti so bili sklepi, ki ministrstvu nalagajo, da v roku enega meseca uredijo položaj delavk in delavcev na področju zdravstvene in babiške nege ter jim v zagotovijo primerne plače za opravljeno delo.

Zahtevali smo ureditev položaja zaposlenih

Na področju zdravstvene in babiške je stanje alarmantno. Kljub številnim zahtevam in opozorilom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in strokovnih društev, da se poiščejo rešitve za 3000 podplačanih ter preobremenjenih delavk in delavcev, pristojno ministrstvo ne ukrepa. Še več, ministrstvo zavlačuje s soglasjem pod strokovno pripravljen dokument Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi ter delavkam in delavcem na področju zdravstvene in babiške nege odreka pravične plače.

S soglasjem k dokumentu bi Ministrstvo za zdravje omogočilo, da tri skupine srednjih medicinskih sester pridobijo licence za opravljanje zdravstvene nege kot diplomirane medicinske sestre. Da pristojno ministrstvo odteguje soglasje, kaže tudi nespoštovanje zaveze, s katero se je Vlada RS v stavkovnem sporazumu zavezala, da bo dokument sprejet do 1. 3. 2019.  Ker pa do sprejetja dokumenta še ni prišlo v določenem roku, stanje pa je vse slabše, smo v Levici predlagali čimprejšnjo ureditev področja zdravstvene in babiške nege, od Ministra za zdravje pa zahtevali, da sprejme dokument Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi.

Poleg tega smo odprli še nekaj problematičnih tem s tega področja – prvi vrsti odsotnost krovnega zakona s področja zdravstvene nege. Svoj zakon imajo zdravniki in farmacevti, zato je čudno, da ga nima najštevilčnejša delovna sila v zdravstvu. Tak zakon bi prispeval k ureditvi področja in razrešil zaplete, ki jih imamo s podzakonskimi akti. Problematizirali smo tudi standarde in noramative na tem področju. Trenutno veljavni datirajo v leto 1984. Že leta 2013 je bilo dogovorjeno, da bodo novi standardi in normativi sprejeti, a se to do danes ni zgodilo. Poleg naštetega smo odprli tudi širši vprašanji o specializacijah na področju zdravstvene nege in sistemu izobraževanj na tem področju.

Pritisk se je obrestoval

Čeprav predlaganih sklepov Levice koalicija ni želela podpreti, se je naš pritisk obrestoval. Dosegli smo, da se bo v roku dobrega meseca uredil položaj srednjih medicinskih sester, ki opravljajo aktivnosti in kompetence diplomiranih medicinski sester. Z ureditvijo položaja bodo slednje končno deležne plačila, ki ga zaslužijo.

Prav tako smo dosegli, da se bodo do 30. septembra letos sprejeli kadrovski standardi in normativi za področje  zdravstvene nege, ki so nespremenjeni že 35 let.

Ministrstvu za zdravje pa je bilo naloženo, da preuči možnosti priprave krovnega zakona na področju zdravstvene in babiške nege in se opredeli glede načina razpisovanja in izvedbe specializacij na tem področju.

Deli.