Upravo DUTB je treba zamenjati v celoti

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Združena levica je na današnji skupni seji Odbora za finance in monetarno politiko ter Komisije za nadzor javnih financ Vlado Republike Slovenije pozvala, da razreši celoten upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Nesramno visoki prejemki vodilnih v DUTB, poviševanje plač za nazaj in nespoštovanje sklepov Vlade Republike Slovenije, kot skupščine DUTB so le zadnji ekscesi, ki si jih je privoščilo slabo vodstvo Slabe banke. Ti ekscesi niso presenetljivi, glede na to, da Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti za DUTB ne velja. Že ob sprejetju Zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki ga je sprejela druga Janševa vlada jeseni 2012, je vzpostavitvi DUTB nasprotovala večina strokovne javnosti. Argumenti proti so bili, da bo slaba banka poslovala z visokimi stroški, da slaba banka ni nadomestilo za dokapitalizacijo bank in da ne bo odpravila kreditnega krča. Vse te napovedi so se žal uresničile.

Vlada je včeraj razrešila Manssona in Nyberga, ni pa razrešila ostalih članov upravnega odbora DUTB. S tem je nepravilnosti delovanja DUTB zreducirala na višino Manssonove plače. Vendar pa je problem mnogo širši. Problem ni samo zaupanje, kot pravi Mramor. Problem so tudi prejemki. Problem je tudi delovanje DUTB.

Slednji je že od svoje ustanovitve velikokrat deloval na meji zakonitega in nerazumnega. Takšni primeri so: nespoštovanje zakonodaje na področju javnega naročanja, poizkus zaplembe delnic Save Turizma in predlog stečaja za T-2, ki v tekočem poslovanju izkazuje dobiček. Zaposleni na DUTB pa se poleg tega velikokrat znajdejo v konfliktu interesov. Takšen primer je sklenitev pogodbe o svetovanju s podjetje Quartz+Co, kjer je bil g. Mansson zaposlen kot izvršni direktor, v imenu DUTB pa je še vedno hodil na pogajanja z lastniki podjetij. To ni osamljen primer konflikta interesov v DUTB, saj je neizvršni direktor DUTB Imre Balogh hkrati tudi predsednik izredne uprave PROBANKE, ki na DUTB prenaša svoje portfelje in ima za to tudi sklenjeno pogodbo o zagotavljanju računovodski storitev in informacijske podpore.

Zato smo na današnji seji pristojnih odborov v Združeni levici od Vlade med drugim zahtevali, da razreši celoten upravni odbora DUTB, in da zagotovi, da se Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti uporablja tudi za poslovodne osebe v DUTB.

 

Deli.