Izredna seja o prodaji družbe Tovorni promet-SŽ

Družba SŽ-Tovorni promet je najbolj dobičkonosna družba v družini Slovenskih železnic. V letu 2018 je imela za 193 milijonov evrov prihodkov in 8 milijonov evrov čistega dobička.

Zato je popolnoma nerazumljivo, zakaj se država že tri leta trudi najti kupca za eno redkih uspešnih podjetij, ki obratujejo na slovenskih tirih. Zadnjo besedo o morebitnem povezovanju med SŽ in češkim koncernom EPH bo imel Slovenski državni holding, krovni upravljavec državnega premoženja. Možnosti, da bi jo namesto zasebnega partnerja dokapitalizirala država in tako preprečila nesmiselno privatizacijo, pa vlada v resnici ni nikoli preučila.

Zato smo v začetku leta v državnozborsko proceduro vložili novelo, s katero odpravljamo leta 2016 sprejete spremembe zakonodaje in onemogočamo možnost odtujitve deležev hčerinskih družb SŽ, državi pa odpiramo priložnost, da zaščiti svoj gospodarski interes in sama dokapitalizira visoko donosno družbo. Z današnjim dnem smo tudi sklicali izredno sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, na kateri bo novela obravnavana.

Prodaja hčerinskih družb SŽ pomeni oškodovanje državnega premoženja in je prvi korak k privatizaciji celotne družbe Slovenske železnice in železniške infrastrukture. Gre za politiko, ki se je v tujini izkazala za katastrofalno, spektakularno in z mnogimi smrtnimi izidi na primer v Veliki Britaniji v devetdesetih.

In gre za politiko, ki dokazuje nezmožnost političnih in gospodarskih elit, da postanejo kaj drugega kot lokalna kompradorska buržoazija. Torej sluge tujih kapitalskih interesov, ki namesto za dolgoročni razvoj slovenske družbe skrbijo zgolj za lastno kratkoročno samoohranitev.

Deli.