Zahtevamo odpoklic veleposlanika v Rimu

Širša javnost je z velikim začudenjem prejela vest, da je slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj iz vrst NSi skušal preprečiti sodelovanje Moderne Galerije in Zdenke Badovinac kot gostujoče kustosinje umetniškega muzeja v Rimu, kamor jo je povabil Hou Hanru, umetniški direktor Nacionalnega muzeja sodobne umetnosti 21. stoletja MAXXI, pri razstavi »Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije«. Na razstavi sodeluje več kot 50 umetnikov iz držav bivše Jugoslavije, več kot deset umetnikov je neposredno povezanih s Slovenijo. 

Veleposlanik Kunstelj projektu nasprotuje, ker naj bi bil povezan s tematiko nekdanje Jugoslavije, kar pa v letu slovenskega predsedovanja Evropski uniji in obeleževanju 30. obletnice osamosvojitve ni primerno in po njegovih besedah celo v posmeh slovenski državi. O tej razstavi je januarja 2021 z depešo obvestil Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za kulturo, pa čeprav je bilo veleposlaništvo v Republiki Italiji o tej razstavi obveščeno že dalj časa. Razstava je bila iz objektivnih razlogov dvakrat preložena na kasnejši termin in je sedaj po naključju časovno sovpada z omenjenim predsedovanjem in obletnico.

V Levici vztrajamo pri tem, da je onemogočanje avtonomije, dela in mednarodnega sodelovanja strokovnjakinji,  ugledni in svetovno priznani kulturni delavki, dolgoletni direktorici Moderne galerije v Ljubljani, precedens brez primere. Vmešavanje politike v strokovno kulturno-umetniško sfero tujih umetnostnih inštitucij, posameznikov in državljanov je kratenje človekove svobode in temeljnih človekovih pravic, je delikt onstran skrajne meje dopustnega, je napad na temeljne vrednote kulture, civilizacije in demokracije. 

S to skrajno neprimerno gesto veleposlanika Kunstlja, nevredno najvišjega državniškega ranga in visoke državniške funkcije, pri kateri se diplomat sklicuje na okoliščine bližajočega se predsedovanja Slovenije Evropski uniji, je bila povzročena mednarodna škoda za celotno slovensko diplomacijo v Evropi in v svetu ter škoda za celotno državo, državljane in državljanke. Kot veleposlanik bi moral skrbeti za kulturno diplomacijo, kar sodelovanje slovenske kustosinje in umetnikov iz Slovenije na razstavi v nacionalnem italijanskem muzeju nedvomno je. A namesto da bi podprl to enkratno priložnost, za katero veleposlaništvo ni porabilo niti evra, jo s svojim delovanjem še označuje za protislovensko.

Kako pomembna je ta razstava za Slovenijo in za umetnike iz Slovenije, povedo umetniki sami:

“Razstavo Večje od mene, junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije organizira in v celoti financira Nacionalni muzej sodobne umetnosti 21. stoletja MAXXI v Rimu, eden najpomembnejših svetovnih muzejev sodobne umetnosti. Gre za izjemen uspeh, saj so k oblikovanju razstave povabili slovensko strokovnjakinjo, mednarodno priznano, nagrajeno in uveljavljeno kustosinjo sodobne umetnosti Zdenko Badovinac. To je prvi primer, ko kustosinja iz Slovenije kurira tako veliko razstavo v centralni in najpomembnejši instituciji ene od zahodnoevropskih držav. Povabilo prestižne institucije slovenski kustosinji in sodelovanje 14 slovenskih umetnic in umetnikov na razstavi v muzeju MAXXI bi moralo za Republiko Slovenijo predstavljati izjemno diplomatsko priložnost.”

Kar razumejo že sami umetniki, ne razumejo poklicni diplomati. Zato je takšno ravnanje veleposlanika škodljivo za samo Slovenijo in njeno promocijo v tujini.

V Levici ostro in z vso odločnostjo nasprotujemo vmešavanju veleposlaništva Republike Slovenije v slogu zgodovinskega revanšizma, kakor tudi vseh državnih inštanc v poklicno delovanje in strokovno avtonomijo ene najvidnejših akterk v polju sodobne umetnosti v svetu. Zdenka Badovinac, kuratorka, umetnostna zgodovinarka, teoretičarka ter dolgoletna direktorica Moderne galerije, nedavno tega tudi prejemnica nagrade za kulturo in teorijo Igorja Zabela leta 2020, ki jo je strokovna žirija prepoznava kot eno “najpomembnejših in najbolj zavzetih lokalno zasidranih in globalno povezanih akterjev na področju kulturne produkcije v zadnjih desetletjih”. Nagrajena je bila “za izreden institucionalni vodstveni doprinos v vlogi direktorice Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) v Ljubljani, za radikalno kuratorsko delo ter pomembne tekstovne in uredniške prispevke k mednarodnemu diskurzu o geopolitiki sodobne umetnosti vzhodne Evrope in globalne umetnostne zgodovine“. 

Sramotno tožarjenje veleposlanika Tomaža Kunstlja s pošiljanjem depeše Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za kulturo ima namen očrniti razstavo, delo kustosinje, delo sodelujočih umetnikov iz Slovenije, državni muzej Moderno galerijo in nenazadnje Nacionalnega muzeja sodobne umetnosti 21. stoletja MAXXI, z namenom preprečitve podpore slovenske države umetnostni razstavi in strokovnega sodelovanja, je izrecna cenzura in grob poseg v osebno svobodo. Z nenavadno prakso slovenskega veleposlanika so sedaj seznanjeni tudi v rimskem muzeju. S tem se blati ugled vrhunskih kulturnih delavcev in ustvarjalcev ter nadaljuje sramotenje države v slogu vladnih depeš, nad katerimi se je pred časom zgražala celotna demokratična Evropa.

Veleposlanik je s škodljivimi odločitvami o nepodpori razstave in zavajajočim poročanjem pristojnim ministrstvom, Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za kulturo, kršil svoje obveznosti in prepovedi iz 45. člena Zakona o zunanjih zadevah. S svojim ravnanjem ni varoval interesov Republike Slovenije, niti ugleda države, ne njenih institucij in ustanov. 

Zaradi kršitve zgoraj navedenih obveznosti predlagam Vladi Republike Slovenije, da na podlagi 17. člena v navezavi na 45. člen ZZZ vodjo diplomatskega predstavništva Tomaža Kunstlja odpokliče z njegove funkcije v Republiki Italiji.

 

Deli.