Dvignimo študentsko urno postavko

Čas je, da tudi delavci študenti dobijo pravično minimalno plačilo

Pred poletnimi počitnicami je Levica v državnozborsko proceduro vložila predlog zakona, s katerim se minimalna urna postavka za študentsko delo usklajuje z minimalno plačo na pet evrov neto. Zakon prinaša tudi sprotno usklajevanje z rastjo minimalne plače in študentskim delavcem priznava pravico do dodatka za delo ponoči, ob nedeljah in ob dela prostih dnevih. Rešitve bi morale biti skladno sporazumom med Levico in vlado Marjana Šarca sprejete že pred poletjem, a do tega zaradi zavlačevanja na vladni strani ni prišlo. Da bi v sporazumu dogovorjene rešitve v veljavo stopile že v začetku naslednjega šolskega oziroma študijskega leta, smo v Levici sklicali nujno seje Odbora za finance. Pričakujemo, da bodo koalicijske stranke vloženi predlog zakona podprle in omogočile njegovo sprejetje že na septembrski redni seji Državnega zbora.

Izenačitev z minimalno plačo z dvigom na 4,99 evrov neto 

Trenutna minimalna urna postavka za študentsko delo, ki znaša 4,89 evra bruto oziroma 4,13 evra neto, je določena prenizko in krši načelo enakega plačila za enako delo. Da bi se minimalno plačilo za študentsko delo izenačilo z minimalno plačo, je treba minimalno urno postavko za študente dvigniti na 5,9 evrov bruto oziroma 4,99 evrov neto.

Omenjeni znesek upošteva tako višino minimalne plače in povprečno število mesečnih delovnih dni kot tudi dejstvo, da v skladu z zakonom o dohodnini študentskim delavcem pripadajo stroški povezani z delom (malica, prevoz itd.) in sicer kot 10 % znižanje osnove za odmero dohodnine. Predlog torej upošteva vse določbe sporazuma o sodelovanju med Levico in vlado: uskladitev višine z minimalno plačo in upoštevanje stroškov za malico in prevoz.

Miha Kordiš: “Preprosto ni prav, da je študentska minimalna urna postavka nižja od minimalne plače. Minimalna plača mora biti minimum, ki ga mora dobiti vsak, ki v Sloveniji dela. Zato je skrajni čas, da tudi za študente začne veljati načelo enako plačilo za enako delo in da se urna postavka dvigne na 4,99 evra neto.”

Študentska postavka je prenizka tudi zato, ker se ne usklajuje z minimalno plačo

Krivičen je tudi trenuten sistem usklajevanja minimalne študentske postavke. Po trenutnem sistemu usklajevanja z gibanjem povprečne plače se je minimalna postavka od leta 2015 do danes dvignila le za ubogih 39 centov ali za 8,6 odstotkov, medtem ko se je minimalna plača dvignila za več kot 12 %. Ob tem se je minimalna plača usklajevala januarja, študentska urna postavka pa šele meseca maja ali v praksi celo še kasneje (ministrstvo je v letih 2016 in 2017 celo kršilo zakon in urno postavko uskladilo šele več mesecev po predpisanem roku). Takšno usklajevanje je nepravično in za študente bistveno manj ugodno, kot če bi se minimalna postavka usklajevala z rastjo minimalne plače. Zato predlagamo usklajevanje na način, da se urna postavka usklajuje sočasno z vsakokratno spremembo minimalne plače in s tem ohranja načelo enako plačilo za enako delo.

Tudi študenti si zaslužijo dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo!

Študentom ne pripada prav nobena izmed pravic, ki pripada zaposlenim. Delavci in delavke v trgovinah so na primer za nočno delo upravičeni do 75 %, za nedeljsko delo do 100 % in za delo ob praznikih do 250 % povečanja osnovne plače oziroma urne postavke. Študenti pa so za delo v tem času plačani enako. Žal to pomeni, da se študentsko delo pogosto uporablja za nižanje stroškov dela in kot obvodni mehanizem, ki delodajalcem omogoča, da se izognejo določilom kolektivnih pogodb ter tudi nekaterih zakonskih omejitev. Zato v Levici predlagamo, da naj bodo študentski delavci in delavke upravičeni do enakih dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo, kot to velja za ostale delavce, ki so zaposleni v družbi ali podjetju. Rešitev predlagamo z namenom enake obravnave delavcev, enakega plačila za delo in izničevanja učinkov socialnega dumpinga, ki ga trenutno povzroča študentsko delo.

V Levici pričakujemo podporo izboljšanju položaja študentov

Predloga za dvig minimalne urne postavke za študentsko delo je Levica koaliciji posredovala že 17. maja in jasno izrazila pričakovanje, da naj bo zakon sprejet še pred poletnimi počitnicami, ko se obseg študentskega dela izrazito poveča. A zaradi zavlačevanja na vladni strani ni prišlo.

Z sklicem nujne seje Odbora za finance želimo v Levici omogočiti sprejem predlaganih ukrepov že na septembrski redni seji Državnega zbora in s tem zagotoviti izboljšanje položaja študentskih delavcev in delavk že v začetku naslednjega šolskega oziroma študijskega leta.

Miha Kordiš: “Študent za eno uro dela trenutno dobi ubogih 4,13 evra, pri tem pa ni upravičen do nikakršnih pravic, ki pripadajo redno zaposlenim. To pomeni, da mora opraviti veliko število ur, da sploh lahko preživi skozi mesec in si zagotovi osnovne pogoje za študij. Poleg tega pa prekomerno študentsko delo povzroča izostanke v procesu študija in slabše rezultate. Dvig minimalne urne postavke zato pomeni manj dela in več študija v naslednjem študijskem letu.”

Deli.