Stranke naj prekarcem in obrtnikom še v tem mandatu omogočijo bolniške

Samozaposleni prvih 30 dni bolezni nadomestila za bolniško ne prejemajo, ker nimajo delodajalca, ki bi jim ga izplačal. Šele z 31. dnem jim ga začne izplačevati ZZZS, do takrat pa se morajo znajti sami. V praksi to pomeni, da ne morejo na bolniško, pa čeprav so bolni. Levica je zato pripravila zakon, s katerim bi samozaposlenim, ki ne zaposlujejo delavcev, bolniško nadomestilo od četrtega dne zadržanosti od dela izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje. Predlog, ki je del kampanje “Blaginja za vse, ne le za peščico!”, je zaradi odsotnosti nekaterih opozicijskih poslancev pred dnevi na odboru padel za 1 glas, proti so bili le poslanci SMC. Ker glasovanje poslanskih skupin priča o večinski podpori našemu predlogu, smo se odločili za ponovno vlaganje in za sopodpis prosili vse poslanske skupine razen SMC. Še v tem mandatu je potrebno samozaposlenim prekarcem in obrtnikom omogočiti boljšo zdravstveno varnost in dejansko možnost koriščenja bolniške.

Negativne posledica prekarnosti za zdravje

Samozaposleni nimajo delodajalca, ki bi jim moral izplačevati bolniško nadomestilo. Zato so prvih 30 delovnih dni (6 tednov!) bolezni ali poškodbe prepuščeni samim sebi: čeprav ostanejo brez dohodka, morajo preživeti sebe in družino ter plačevati socialne prispevke. To je velika težavo za obrtnikih posameznikih, predvsem pa pri prekarnih delavcih, ki že, ko so zdravi, težko plačujejo prispevke in imajo zelo nizke dohodke. Takih prisilnih, prekarnih samozaposlenih pa je vsako leto več!

Miha Kordiš: “Sedanja ureditev ima še posebej negativne posledice za tiste samozaposlene, ki ne zaposlujejo delavcev, ki bi jih lahko nadomeščali v času bolezni. Po registrskih virih je bilo takih kar 74 % samostojnih podjetnikov posameznikov. Pri tej kategoriji samozaposlenih bolezen ne ogroža le zdravja, ampak tudi socialno varnost samozaposlenega.”

Rešitev je “bolniška za prekarce”

V Levici predlagamo, da se samozaposlenim, ki ne zaposlujejo delavcev, prizna pravica do bolniškega nadomestila s četrtim dnem zadržanosti. Nadomestilo bi izplačeval ZZZS na enak način kot zdaj, le da bistveno prej. Dodatna sredstva (7–10 mio EUR na leto), ki bodo potrebna za izvajanje tega ukrepa, lahko pridobimo z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Hkrati bi ZZZS dobil pravico, da izterja bolniško nadomestilo od delodajalca, pri katerem je delavcev v nasprotju z zakonodajo delal preko espeja. S tem bi preprečili, da bi nova pravica samozaposlenih nemudoma postala nova spodbuda za socialni damping.

Miha Kordiš: “Samozaposlovanje je najhitreje rastoča oblika zaposlovanja v Sloveniji, ki že več let izpodriva redne zaposlitve. Pri večini novih samozaposlitev dejansko ne gre za obrtnike, male podjetnike ali samostojne poklice, ampak za prekarne delavce, ki so v samozaposlitev prisiljeni.”

Ker je naši noveli nasprotoval le SMC, bomo poskusili še enkrat

Na odboru za zdravstvo je bil zakon zavrnjen s tesno večino šestih glasov proti in petih glasov za. Ker so proti glasovali le poslanci SMC, predlog pa podprli poslanci vsi prisotni poslanci SD, in SDS ter en poslanec Desusa, v Levici ugotavljamo, da se večina parlamentarnih strank zaveda resnosti problema in strinja s predlagano rešitvijo. Zato bomo ostale stranke pozvali, da zakon, ki je del kampanje Levice “Blaginja za vse, ne le za peščico”, sopodpišejo ter s tem omogočijo njegovo sprejetje še v tem mandatu.

Miha Kordiš: “Če je SD in DeSUS iskreno do reševanja prekarnih delavcev, če je SDS in NSi zares do blagostanja obrtnikov in malih podjetnikov, bodo predlog zakona podpisali in omogočili njegovo sprejetje še v tem mandatu”

Blaginja pripada vsem, ne le peščici.

 

Deli.