Minister Simoniti krči sredstva za nevladni sektor na 40 % enega Toninovega oklepnika!

Po besedah vlade t.i. “rekordni proračun za kulturo” kar za polovico zmanjšuje sredstva za nevladni sektor. Ali drugače, celotna sredstva za nevladni sektor, ki so znašala približno 70 odstotkov cene enega novega Toninovega oklepnika, so se zmanjšala na okrog 40 odstotkov cene enega novega oklepnika. Toliko je po mnenju vlade vreden bogat, raznolik in vrhunski nevladni sektor pri nas. Ministrstvo z načrtnim krčenjem sredstev nevladni sektor – gre za zavode in neodvisne ustvarjalce, ki imajo nesporne vrhunske reference, mednarodne nagrade in priznanja – še bolj degradira in marginalizira, mnoge organizacije pa potiska na rob preživetja. V Levici takšno potezo težko razumemo drugače kot vladno načrtno uničevanje neodvisnega sektorja, ki opozarja na sporne poteze politike, drži ogledalo (vsakokratni) oblasti in se ne pusti utišati. Nefinanciranje nevladnega sektorja zato ni nič drugega kot kaznovanje in cenzura njihovega delovanja in izjavljanja.

Brez sredstev sta tako ostali Zavod Maska, Mesto žensk, center Delak, Zavod Emanat, Mesto žensk, Nomad Dance Academy Slovenija, Carmina Slovenica, Laibach, Gala Hala na Metelkovi, gledališče Glej in mnogi drugi. V primeru gledališča Glej, ki je najstarejše neinstitucionalno gledališče pri nas, je politika Janeza Janše brez pomisleka uničila 50. letno zgodovino gledališča. Nič bolje se ne godi drugim organizacijam z več desetletno tradicijo. Številnim nevladnim organizacijam, ki niso bile uspešne na razpisu, so s tem tudi onemogočili sodelovanje na evropskih projektih, tako že dobljenih kot novih, saj so naenkrat ostale brez lastnih sredstev. S tem je ministrstvo posredno tudi preprečilo priliv evropskih sredstev za kulturo v Slovenijo.
Tako izbrane kot izpadle nevladne organizacije so v svojem delovanju dosegle z majhnimi sredstvi, ki jim jih podeljuje ministrstvo, izjemne uspehe in dobile mnoge nagrade doma in v tujini. Delajo praviloma v nezavidljivih pogojih, a z neomejeno mero entuziazma, strokovnosti in profesionalnosti. Njihovi delo ima velik odmev, tudi zaradi njihovega dolgoletnega dela je Slovenija prepoznana po svetu. A Ministrstvo za kulturo, ki naj bi bilo zaveznik kulture in ki naj bi ustvarjalo pogoje za čim boljšo delovanje vseh akterjev v kulturi, je z nevladniki v vojni že od prevzema mandata in ga načrtno uničuje.

V Levici si bomo v naslednjem mandatu prizadevali, da se odpravijo vse škodljive ukrepe te vlade na področju kulture in uredi dolgoletno zanemarjanje nevladnega sektorja. Poskrbeli bomo, da bo imel nevladni sektor za delovanje primerne pogoje za delo in da se sredstva delijo transparentno in strokovno.

Deli.