Reorganizacija SV: vojaki zapuščajo vojsko, vodstvo ustanavlja nove službe za častnike

Vlada je 30. marca sprejela spremembe Srednjeročnega obrambnega programa. Podala je soglasje za novo reorganizacijo SV. Očitno bodo že letos spet ustanovili poveljstvo sil, ki so ga zaradi racionalizacije ukinili leta 2013! Vodstvo ministrstva in SV očitno živita v paralelnem vesolju: manj ko je vojakov, več bo poveljniških struktur! Denarja zanje očitno ni nikoli premalo! V Združeni levici spremembam nasprotujemo.

Generalštab ima danes dvakrat več zaposlenih kot pred profesionalizacijo, čeprav se je vojska skrčila za skoraj desetkrat

V generalštabu je bilo konec leta 2001 zaposlenih 197 pripadnikov, ki bi v primeru vojne poveljevali do 70.000 vojakom (v glavnem rezervistom). Zdaj, ko se je SV skrčila na zgolj 7.760 (vključno z več kot 1.000 civilnimi osebami in vojaškimi uslužbenci ter prostovoljno rezervo), ima generalštab dobrih 400 pripadnikov! Zaradi odhoda vojakov se delež častnikov stalno povečuje, delež vojakov, ki naj bi jim poveljevali, pa upada. Kljub temu in kljub domnevnemu pomanjkanju sredstev pa prioriteta niso vojaki, ampak nove službe za častnike!

Vlada očitno spet ustanavlja poveljstvo sil, ki ga je leta 2013 zaradi racionalizacije ukinila     

Kot je v odgovoru na poslansko vprašanje Mihe Kordiša 29. 12. 2014 zapisal takratni minister Veber, je »leta 2013 Slovenska vojska vzpostavila racionalnejšo organizacijsko strukturo z združitvijo strateške in operativne ravni poveljevanja«. Poveljstvo sil (PSSV) so pripojili generalštabu (GŠSV). Sprememba Srednjeročnega programa že v letu 2017 predvideva ponovno »prilagoditev formacije GŠSV za izvajanje poveljevanja na strateški ravni« in »vzpostavitev operativnega poveljstva za izvajanje poveljevanja na operativni ravni«. Z drugimi besedami, brez kakšnega koli resnega premisleka je vlada podala soglasje  za ponovno vzpostavitev poveljstva sil. Očitno zaradi povečanja sredstev za vojsko racionalizacija ni več potrebna!

»Formacijske spremembe enot SV«: še več vprašljivih reorganizacij 

Spremenjeni program predvideva  reorganizacije enot, čeprav so se pretekle izkazale za nepotrebne in škodljive. To je pred časom jasno povedal tudi bivši direktor direktorata za vojaško načrtovanje Primož Švab: »Zadnje preoblikovanje Slovenske vojske oziroma transformacija je bila zgrešena.« (SV, april 2016). Ministrica Andreja Katič je na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s tem odgovorila, da je to »osebno mnenje«. – Skratka: namesto, da bi se ministrstvo učilo na napakah, nadaljuje staro politiko vedno novih reorganizacij! V Združeni levici zato sprejetim spremembam nasprotujemo.

Deli.