Potrjena pravica do dopusta za starše prvošolčkov na prvi šolski dan

Državni zbor je danes glasoval o predlogu Levice, ki vsem staršem priznava pravico do izrednega dopusta zaradi spremstva svojega otroka v šolo na prvi šolski dan. Z zakonom se izenačuje pravica staršev v zasebnem in javnem sektorju, s tem pa tudi odpravlja diskriminacijo otrok, na podlagi položaja njihovih staršev. Predlog so podprle vse poslanske skupine z izjemo enega poslanca SNS. 

Do danes so pravico pravico do plačane enodnevne odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca na prvi dan šole lahko uveljavljali le starši, ki so zaposleni v javnem sektorju in le nekateri starši, zaposleni v zasebnem sektorju. Zakonodaja in drugi akt so namreč to pravico priznavali le določeni skupini delavcev, drugi pa ne. Za to ni bilo opravičljivega razloga, saj je prvi šolski dan za vse starše in otroke enako enkraten dogodek.

Pravkar sprejeti zakon Levice omenjeno nepravico odpravlja in omogoča dodatni dan plačane odsotnosti zaradi spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan  vsem delavcem. S tem izenačuje pravice tako otrok kot staršev ne glede na to ali je starš zaposlen v zasebnem ali javnem sektorju.

Sprejeti zakon ne posega v najvišje število dni, za katere lahko delavci uveljavijo pravico do plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, ampak se v kvoto največ sedmih delovnih dni v koledarskem letu dodaja tudi pravica do enega dneva plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolčka v šolo na prvi šolski dan. 

Deli.