Proti revščini in socialni izključenosti otrok

Čas za izločitev otroškega dodatka iz denarne socialne pomoči!

V bran družbeni pravičnosti je Levica vztrajala pri zahtevi, da se otroški dodatek izvzame iz ugotavljanja pravice do socialne pomoči. In uspela. Predlog Levice bo uvrščen na prihajajočo izredno sejo. Če bo potrjen, se bo povečal dohodek socialno ogroženih družin ter ublažile posledice revščine in socialne izključenosti otrok. Predlog Levice podpirajo številne dobrodelne organizacije in strokovnjaki za socialno delo.

Zaradi upoštevanja otroškega dodatka številne socialno ogrožene družine prejmejo manj denarne socialne pomoči, kot bi bilo potrebno, oziroma je sploh ne prejmejo, s čimer hkrati izgubijo tudi pravico do oprostitve plačila obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po zadnjih podatkih (2016) v razmerah materialne prikrajšanosti živi 43.000 otrok, od tega 17.000 v resni materialni prikrajšanosti. Namesto za razvoj otroka so otroški dodatek te družine prisiljene porabiti za skupne stroške gospodinjstva.

Ker je sedanja ureditev krivična in škodljiva, smo v Levici z novelo predlagali, da bi se otroški dodatek v celoti izločil iz odmere denarne socialne pomoči s spremembo zaporedja obravnave prošenj, tako da bi prosilcem najprej dodelili socialno pomoč in nato otroški dodatek. S predlaganim zakonom bi torej spremenili vrstni red uveljavljanja pravic do javnih sredstev, kar bi v praksi pomenilo, da otroški dodatek ne bi šel v osnovo za odmero denarne socialne pomoči.

Violeta Tomić: “Ukrep, ki ga predlagamo, bi povečal dohodek socialno ogroženih, hkrati pa zmanjšal potrebo po tem, da revne družine otroški dodatek namesto za vzdrževanje otrok porabijo za vzdrževanje gospodinjstva. Osnovni namen dodatka je namreč zagotavljanje enakih možnosti za razvoj vseh otrok, še posebej tistih iz socialno ogroženih družin.”

Glede na to, da je predlog Levice soglasno podprl Državni svet ter da je odbor za delo že marca lani pozval resorno ministrstvo, naj ustrezno spremembo zakona pripravi do konca leta 2017 (česar ministrstvo ni storilo), je nujno, da se zakon sprejme še v tem mandatu. K temu dodajmo, da so široko podporo rešitvi izrekle tudi dobrodelne organizacije: Petka za nasmeh, Unicef, Zveza prijateljem mladine Slovenije, Nacionalni forum humanitarnih organizacij in Slovenska filantropija.

 

Deli.