Vabilo: Kakšno prometno politiko potrebujemo?

Gradnja prometnic in urejanje prometnih tokov sta področji izjemnega družbenega pomena, na katerih bi bilo nujno uveljaviti javni interes. Toda uradna prometna politika uveljavlja interese kapitala, še posebej t. i. gradbenega lobija. Zato ogromna javna sredstva usmerja v nenehno širitev cestnih površin in povečevanje avtomobilskega prometa, ki je ogromen strošek za prebivalstvo in okolje.

Prometna politika v javnem interesu je torej nujno potrebna, nastavki zanjo že obstajajo, za njeno uveljavitev pa se bomo morali bistveno bolj angažirati. Prvi pogoj je, da se s področjem prometa in z alternativami sedanji politiki čim bolje seznanimo. Prav temu je namenjena razprava, na kateri bomo obravnavali posledice morebitne širitve ljubljanskega AC obroča in pa alternativo: dober, tehnično in finančno izvedljiv primestni železniški promet.

Kot družba in kot posamezniki porabimo bistveno preveč razpoložljivega dohodka za neučinkovit transport in transportno infrastrukturo, nesprejemljive so tudi posledice za okolje, zato je skrajni čas za alternative!

Razpravo bomo vodili Janez Bertoncelj, Urban Suhadolnik in Marko Kržan, potekala pa bo v sredo, 17. aprila, ob 18:00, v prostorih stranke Levica (Prešernova 3, Ljubljana).

FB dogodek >>

Vabljeni!

Deli.