Pri skrbi za izobraževanje in učitelje padamo na izpitu!


Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se začenja boj za izboljšanje plač učiteljic in učiteljev ter drugih strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju. V Levici podpiramo zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Levica podpira zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki zahteva povečanje sredstev za izobraževanje in znanost za višje plače delavcev v izobraževanju.

Le dober izobraževalni sistem z dobrimi učitelji lahko zmanjšuje neenakost in omogoča vsestranski napredek družbe. Zapostavljanje učiteljskega kadra in slabe razmere za delo raziskovalcev dokazujejo, da so zahteve njihovega sindikata upravičene.

Zaostritev sindikalnega boja, zahtevati to, kar je pravično in dobro za družbo, je v tem trenutku nujno. Oblast se je namreč raje odločila strašiti ljudi z begunci in nas prepričevati, da moramo povečati proračun za represivne aparate države. Samo za nove Patrije hoče zapraviti več kot 200 milijonov evrov. Istočasno pa pravi, da ni denarja za javne storitve, izobraževanje in znanost, ki so ključni za blaginjo in razvoj države.

Levica na to ne pristaja. Največja grožnja Sloveniji je namreč ravno ta logika, ki razgrajuje in uničuje socialno državo. Slovenija je v resni socialni krizi in razvojni blokadi, zato potrebuje bistveno več raziskovalcev in še bolj kakovosten izobraževalni sistem. Ta kakovost pa stoji na učiteljih in drugih izobraževalnih delavcih, zato njihove zahteve podpiramo!

Deli.