Previsoke denacionalizacijske odškodnine

V Levici pozivamo Vlado RS k omejitvi plačevanja previsokih odškodnin in z njimi povezanih obresti denacionalizacijskim upravičencem zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč. Gre za problem, ki se ga vodilni v državi zavedajo že leta, a ne naredijo nič, da bi ga rešili. Vladi zato predlagamo, da omeji izplačila odškodnin maksimalno na dobiček, ki ga je z gospodarjenjem s temi zemljišči prigospodaril Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.

Violeta Tomič: “Odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov vrnjene v postopkih denacionalizacije predstavljajo za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov velik problem. Iz leta v leto se višina odškodninskih zahtevkov še povečuje. Konec leta 2016 so znašali že več kot 33 milijonov evrov. To je “tempirana bomba”, ki lahko Sklad finančno tudi uniči.”

Poleg odškodnin še najvišje možne zamudne obresti

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je zavezanec za vračilo zemljišč in gozdov denacionalizacijskim upravičencem. Je pa tudi zavezanec za plačilo odškodnin in obresti zaradi nezmožnosti uporabe kmetijskih zemljišč vrnjenih v naravi in vrnjenih kot nadomestnih zemljišč. Pravno stanje je tu za Sklad izredno neugodno, saj se je v preteklih letih izoblikovala sodna praksa, po kateri ni pomembno, koliko denarja je Sklad z gospodarjenjem na teh zemljiščih zaslužil, ampak koliko denarja bi v najboljšem hipotetičnem primeru lahko zaslužil. Nekateri denacionalizacijski upravičenci, med njimi je največji upravičenec RKC, zato z zahtevo po nesorazmerno visokih odškodninah na sodiščih dolga leta zavlačujejo s poravnavo. Na ta način, preko visokih zamudnih obresti, svoje že tako visoke zahtevke, ki ne temeljijo na realnih, ampak zgolj na hipotetičnih prihodkih, še povečujejo. Zaradi vse višjih odškodninskih zahtevkov, konec leta 2016 so znašali že več kot 33 milijonov evrov, zdaj Skladu grozi, da bo prisiljen za poplačilo obveznosti prednostno nameniti sredstva, ki so sicer namenjena nakupu kmetijskih zemljišč. Če pride do tega, Sklad ne bi več mogel izvajati ene od temeljnih nalog, zaradi katere je bil ustanovljen.

Več let star problem, ki ga nihče ne rešuje

Omenjene problematike se vrh slovenske politike zaveda že zelo dolgo. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že leta 2011 sprejel sklep, s katerim je takratni vladi naložil, naj državnem zboru posreduje podatke o odškodninah iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja kmetijskih zemljišč in gozdov zahtevanih v postopkih denacionalizacije, in odškodninah zavezancem za vrnjeno premoženje, ki so ga pridobili odplačno. Do danes ta sklep še ni bil realiziran.

Problematika je bila ponovno odprta na pobudo Violete Tomić na nedavni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Odbor je na pobudo poslanke Levice sprejel sklep, naj vlada pripravi predlog spremembe zakonodaje, ki bo določila, da v primeru denacionalizacijskih upravičencev, ki niso uveljavili možnosti gospodarjenja z denacionaliziranim premoženjem, Sklad ni zavezan do izplačila odškodnine, ki presega višino dohodkov, ki jih je Sklad s konkretno nepremičnino prigospodaril v obdobju od pridobitve te možnosti. Zdaj v Levici zahtevamo še sklic nujne seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bomo od vlade terjali takojšnjo realizacijo predlaganih sklepov.

Violeta Tomič: “Ob primeru izplačevanja nerazumno visokih odškodnin in obresti iz naslova denacionalizacije ne smemo pozabiti na izvirni greh –  da je do denacionalizacije sploh prišlo. Konkretni primer to samo ilustrira. Očitno je za nekatere, tudi za RKC, denacionalizacija še vedno dober biznis.”

 

Deli.