Odziv na prekinitev delovanja Ekonomsko-socialnega sveta

Levica je demokratično izvoljena parlamentarna stranka s polnim mandatom za uresničevanje svojega programa, ki so ga na volitvah potrdili volilci. Vlaganje zakonov, ki izboljšujejo položaj prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije in skrbijo za krepitev socialne države in razvoj družbe, je naše temeljno poslanstvo v Državnem zboru. Nikoli se nismo vmešavali v institut Ekonomsko socialnega sveta, saj Državni zbor Republike Slovenije, politične stranke in poslanske skupine niso in ne morejo biti del dialoga, ki poteka v okviru ESS. 

Današnji odziv predstavnikov kapitala in suspenz delovanja ESS  je direkten poskus posega v avtonomijo političnih strank in v demokratični postopek v Državnem zboru. Predstavniki kapitala so šli celo tako daleč, da predsednika vlade sprašujejo, koliko časa bo še dopuščal delovanje Levice – tu gre za ekspliciten poziv k prepovedi svobodnega političnega delovanja in vmešavanje v samostojno vejo oblasti.

Predstavniki kapitala v ESS niso imeli težav, ko se je mimo “socialnega dialoga” sprejemalo zakone, ki so dajali dodatne odpustke bogatim, revne pa še bolj potiskali v revščino. Tako sta bila kot opozicijska predloga mimo ESS leta 2014 sprejeta Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki sta razbremenila najbogatejše. Podobno je bil leta 2009 zaradi “nujne razbremenitve gospodarstva” na hitro spremenjen Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb. Tudi v tem mandatu ESS ni imel pomislekov, da se je »mimo socialnega dialoga« pripravljala in vlagala zakonodaja, ki z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost dohodek zaposlenih zmanjšuje tudi do 200 evrov. Med drugim, materam samohranilkam, ki delajo za minimalno plačo. Niti ni povzdignil glasu, ko se je mimo ESS pripravil zakon, ki bi na plečih revnih upokojencev in invalidov privarčeval 35 milijonov evrov. Ko pa gre za zakone, ki izboljšujejo položaj delavcev, ne izgubijo priložnosti, da jim nasprotujejo – znotraj ali izven socialnega dialoga.

Ko Levica z mandatom volivcev in v skladu s svojim programom poskuša dvigniti minimalno plačo, zagotoviti vsem dostopno univerzalno zdravstvo ali pa zgolj omogočiti vsem zaposlenim staršem, da lahko na prvi šolski dan svojega otroka pospremijo v šolo, gredo predstavniki kapitala celo tako daleč, da odstopijo od dialoga. In to naredijo ravno zaradi zakona (ZDR), ki vsem zaposlenim staršem podeljuje pravico do plačane odsotnosti z namenom spremstva svojega otroka v šolo na prvi šolski dan v skladu s sodbo Vrhovnega sodišča, ki je jasno zapisalo, da gre “za enkraten, neodložljiv dogodek, pri katerem se od staršev družbeno pričakuje, da ta dan v šoli preživijo s svojim prvošolcem”. K sopodpisu tega predloga smo  povabili vse poslanske skupine, na koncu pa ga vložili skupaj s podpisi SDS in enega poslanca SD.

V Levici na tovrstna izsiljevanja ne bomo pristali in bomo nadaljevali z delovanjem v dobro ljudi, skladno z demokratično podeljenim mandatom in v okviru zakonodajnega procesa, ki je zagotovljen z ustavo. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je en od takih predlogov, ki ga lahko, če želi, tudi vlada predstavlja v okviru ESS, kar ne bi bilo nič novega, saj so to vlade v preteklosti že počele.

Deli.