Predstavitve kandidatov: Posavje

Foto: Sabina Zalar

Levica v Posavju postavlja človeka pred kapital

V soboto je Levica v Cerkljah ob Krki predstavila kandidatko in kandidate, ki na letošnjih volitvah v Državni zbor kandidirajo v volilnih okrajih v Posavju. To so:

  • Tina Kolar (Radeče),
  • Sašo Jejčič (Sevnica),
  • Aleš Suša (Krško),
  • Peter Dirnbek (Brežice).

Tina Kolar: Za politiko, ki ni podrejena interesom kapitala

Tina Kolar je ekonomistka, zaposlena na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v Novem mestu. Je koordinatorica lokalnega odbora Levica Radeče, s katerim si v okviru projekta “Vrnimo občino občanom” v lokalnem okolju prizadevajo za delo javnih institucij v prid ljudi, ne pa v prid interesov elit.

Tina Kolar Levica je sinonim boja za pravično in solidarno družbo, zato sem k njenim aktivnim prizadevanjem pristopila že v letu 2014, ko sem s tovariši in tovarišicami na lokalnih volitvah napovedala aktiven boj za spremembe. Zame je najpomembnejša programska točka boj za zmanjševanje neenakosti in odpravo revščine, saj ta problematika negativno vpliva na vse ljudi. Zavzemam se za enake možnosti za vse in pomoč najranljivejšim. Vsi moramo imeti možnost ustvariti si človeka dostojno življenje, brez razrednega izkoriščanja in zapostavljanja na podlagi spola, etničnosti, narodnosti in drugih osebnih okoliščin. Zdrava in močna skupnost je skupnost brez zapostavljenih.”

Sašo Jejčič: Sledimo načelom ekološkega socializma

Univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je delovno pot pričel v gospodarstvu (Luka Koper, Jutranjka Sevnica), nadaljeval kot profesionalni sindikalni funkcionar v Sevnici. Večino delovne dobe je delal kot kriminalist, 12 let pred upokojitvijo kot vodja sektorja kriminalistične policije v PU Krško. Po upokojitvi je pogodbeno delal v Komisiji za preprečevanje korupcije RS. V lokalnem okolju deluje kot predsednik Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica.

Sašo Jejčič: “Zavzemam se za ekološki socializem, torej za trajnostni sonaravni razvoj in varovanje okolja za nas in naše zanamce. Za bolj pravično družbo, za več enakosti in za socialno državo brez revežev. Za ustrezne delovne pogoje in plače zaposlenih. Za delavsko soupravljanje. Za brezplačno šolstvo in zdravstvo. In, glede na moj bivši poklic, za učinkovit pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Sem proti privatizaciji in razprodaji družbenega premoženja, ker nas to postavlja v položaj kolonije velikih korporacij.

Kot poslanec bom podpiral projekte lokalnih skupnosti iz Posavja in regije Posavja. Zavzemal se bom za regionalizacijo Slovenije in za regijo Posavje. Zavzemal se bom, da v Posavju ostanejo državne institucije, ki tu še delujejo, ter za vrnitev državnih institucij, ki so nam jih že vzeli (policija, davčna uprava …)˝

Aleš Suša: Trajnostni razvoj, poštene plače in pokojnine ter učinkovit javni prevoz

Mladost je preživel v Krškem, v starem mestu na desnem bregu Save. Po končani srednji tehnični šoli v Krškem je izobraževanje nadaljeval v glasbi in dobro desetletje glasbenega študija zaključil z diplomo na Univerzi v Gradcu. Zaposlen je v Big bandu RTV Slovenija. V lokalnem okolju že 25 let deluje kot vodja orkestra Big band Krško, ki letos praznuje 40 let delovanja.

Aleš Suša: “Levica se bo borila za boljši razvoj družbe, za sistem, ki bo na prvo mesto postavil človeka in naravo, ne pa profit kapitala. Močno Levico v Sloveniji potrebujemo zato, da bo v parlamentu dvignila glas proti razgradnji socialne države, za poštene plače in pokojnine, proti privatizaciji zdravstva, šolstva in ključne infrastrukture, ter proti NATO-u, ki Slovenijo potiska v imperialistične vojne po svetu. Levica je edina socialistična in ekološka opozicija uveljavljenim parlamentarnim strankam, ki so v zadnjih dveh desetletjih izvajale neoliberalni program privatizacije družbenega premoženja, krčenja socialne države in ekološko škodljivih investicij.

Kot poslanec se bom zavzemal tudi za učinkovit javni prevoz, med drugim za uvedbe hitrih avtobusnih linij s postajališči ob avtocestah.”

Peter Dirnbek: Levica je glas tistih, ki se jih ponavadi ne sliši

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Brežicah, diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Zaposlen je v Centru za šolske in obšolske dejavnosti. V lokalnem okolju je znan kot karateist in glasbenik – kantavtor, zadnja štiri leta pa zastopa Levico v občinskem svetu občine Brežice.

Peter Dirnbek: “Kapital ima veliko lobistov. Kapital ima ogromno glasu, vzvodov, da pritisne, da iztrži, da izžame, da nas melje. Mi smo tukaj, da ponudimo glas tistim, ki po navadi ostanejo brez glasu. To je tudi moj glavni razlog, zakaj kandidiram. Letos bomo podvojili rezultat! Podprite nas in ne bo vam žal!”

Zaključno besedo je imel koordinator Levice in vodja poslanske skupine Luka Mesec, ki je naštel nekaj razlogov, zakaj na volitvah dati glas Levici. Prvič, ker je bila (po besedah Jožeta P. Damijana in drugih) v zadnjem mandatu od vseh strank intelektualno najbolj poštena in je predlagala najbolj razumne ukrepe.  Drugič, ker je Levica edina, ki brezposelni delavki ne bo rekla, da je brezposelna zaradi svoje lenobe, in edina, ki delavcu na minimalni plači ne bo rekla, da za povišanje plače ni denarja in da moramo ohranjati konkurenčnost. Levica namreč ve, da je denarja v gospodarstvu dovolj in da je skrajni čas, da nekaj tega denarja pride tudi v žepe delavcev. Tretjič, ker Levica opozarja, da ni normalno, da vožnja z vlakom iz Ljubljane do Brežic ali iz Novega mesta v Ljubljano traja dve uri. Treba je razvijati javni prevoz in s tem omogočiti policentričnost in skladen regionalen razvoj Slovenije.  In četrtič, ker Levica razume, da na planetu z omejenimi viri konstantna rast, ki jo zahteva kapitalizem, ni mogoča, saj bomo s tem izpodjedli pogoje eksistence za nas, še bolj pa za naše zanamce.

 

Deli.