Predlog akta o notifikaciji nasledstva ADP

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ob jutrišnji 95. obletnici koroškega plebiscita in letošnji 60. obletnici podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP) smo v Združeni levici pripravili predlog akta o notifikaciji nasledstva ADP. Z današnjim dnem začenjamo nov krog javne in strokovne razprave, v katerem bi radi pridobili čim večjo podporo drugih parlamentarnih strank in zainteresirane javnosti na obeh straneh meje, posebej zamejskih Slovencev.

Obletnici povezuje obljuba Republike Avstrije, da bo zaščitila slovensko in hrvaško manjšino. Žal te obljube ne po letu 1920 ne po letu 1955 niso bile do konca izpolnjene. Zato bodo potrebna aktivna prizadevanja Slovenije. Z uveljavitvijo nasledstva ADP bi Slovenija pri tem dobila nenadomestljiv mednarodnopravni instrument. Avstrijska državna pogodba je namreč Jugoslaviji in s tem Sloveniji kot naslednici podelila posebne pravice, med katerimi je najpomembnejša zaščita slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji. Po letu 1955 je bilo sprejetih veliko mednarodnih predpisov o varstvu manjšin, vendar noben ni prispeval k izboljšanju položaja slovenske in hrvaške manjšine. Sedmi člen Avstrijske državne pogodbe tako ostaja v veliki meri neizpolnjen.

Republika Slovenija pravno nasledstvo po Jugoslaviji izvršuje de jure in de facto, naposled je to potrdila s plačilom dela skupnega zunanjega dolga in s sklenitvijo sporazuma o nasledstvu z nekdanjimi jugoslovanskimi republikami. Kljub temu Avstrija Sloveniji uradno ne priznava pravnega nasledstva SFRJ po tej pogodbi in v praksi onemogoča izvrševanje njenih pravic. To je dejansko stanje na terenu, dokler Slovenija ne doseže priznanja nasledstva pri mednarodni skupnosti. Nojevska drža uradne slovenske zunanje politike, ki se sicer ima za naslednico, a si nasledstvenih pravic ne upa izvrševati, k temu ne bo prispevala. 

Brez notifikacije nasledstva tega pat položaja ne bo mogoče razrešiti. Zato bomo v Združeni levici poskušali pridobiti čim širšo podporo, predvsem pri strankah, ki so ob letošnji obletnici javno napovedale, da nameravajo predlog podpreti. Ker naš namen ni nabiranje političnih točk, bomo zainteresirane poslanske skupine in poslance k sodelovanju povabili že v fazi priprave obrazložitve. Vsekakor pa bomo proces pripeljali do vložitve predloga. Menimo namreč, da se mora državni zbor o tem vprašanju končno izreči in državljanom jasno pokazati, kdo se zavzema za državne interese in kdo ne!

 

Deli.