Pošta Slovenije bo še naprej postavljala dobičke pred zaposlene in dostopnostjo storitev

Levica je v četrtek, 21.2.2019 predlagala, da naj za zagotavljanje dostojnih delovnih razmer in dostopnosti poštnih storitev za vse prebivalce država zniža svoje zahteve po dobičkih Pošte Slovenije.  Predsednik in podpredsednica odbora Odbora za delo in socialne zadeve iz vrst koalicije sta zavzela stališče, da zagotavljanje pogojev za dostojne delovne razmere in dostopnost javnega servisa za socialno šibkejše državljane ni v pristojnosti odbora za delo in socialne zadeve. Pristojni odbor zato o sklepih sploh ni odločal.

Država Pošto Slovenije obravnava kot dobičkonosno naložbo, čeprav mora pošta zagotavljati nedobičkonosen servis za prebivalce

Pošta Slovenije izvaja univerzalno poštno storitev, katere dostopnost in cena je določena z zakonom. Dolžna je zagotavljati storitve tudi v krajih in po cenah, ki so nujno nedobičkonosne. To pomeni, da država od pošte po eni strani zahteva izvajanje nedobičkonosne dejavnosti, po drugi pa od nje zahteva visoke dobičke.

Zahteve po visoki donosnosti na kapital ogrožajo dogovor uprave s sindikati glede ureditve delovnih razmer

Pošta s svojo komercialno dejavnostjo že danes pokriva izgube, ki jih ustvari z izvajanjem univerzalne poštne storitve. Poleg tega zaradi visokih zahtev po dobičkih zapira nedobičkonosne poslovalnice (večinoma) na podeželju, kar ima izredno negativen vpliv na razvoj podeželja in na kvaliteto življenja v manjših krajih. V luči tega obstaja resna nevarnost, da bo ob nespremenjenih zahtevah po dobičkih enostavno zmanjkalo sredstev, ki so potrebna za izvajanje dogovora, ki sta ga sindikata sklenila z upravo Pošte Slovenije.

V Levici vztrajamo pri zagotavljanju pogojev za dostojne delovne razmere na Pošti Slovenije in za vsem dostopne poštne storitve

Prejšnji teden sta predsednik in podpredsednica Odbora za delo s podporo koalicije sklenila, da odbor za delo in socialo ni pristojen odločati o predlogih , s katerimi bi zagotovili pogoje za ureditev delovnih razmer na Pošti Slovenija ter preprečili zapiranje poštnih poslovalnic.

Levica je zato vložila zahtevo za sklic skupne nujne seje Odbora za finance in Odbora za gospodarstvo in predlagala enake sklepe. Poslanci tokrat ne bodo imeli izgovora. O našem predlogu, da naj Slovenski državni holding zmanjša svoje zahteve po dobičkih in s tem omogoči urejanje delovnih razmer na Pošti ter zaustavi zapiranje poslovalnic, bodo tokrat morali odločati.

Deli.