Uspela pobuda: brezplačni topli obroki v času šolanja na daljavo

Danes nas je razveselila novica, da je ministrstvo za šolstvo upoštevalo pozive civilne družbe, šol, staršev, humanitarnih organizaciji ter pobudo, ki jo je 21. oktobra podal poslanec Levice Željko Cigler, da naj država tudi med poukom na daljavo zagotavlja tople obroke za učence iz revnejših družin. 

Ministrstvo je občinam in šolam včeraj poslalo okrožnico, s katero obvešča šole, da organizacijo toplih obrokov prevzemajo občine, predajo pa izvajajo šole. Na spletnih straneh šol, občin in v lokalnih medijih bo objavljen poziv učencem in dijakom, da se prijavijo na brezplačni topli obrok. Brezplačni topli obrok bo pripadal vsem učencem in dijakom iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evrov (3. dohodkovni razred pri otroškem dodatku oziroma 2. pri državni štipendiji). Obroke bo možno prevzeti v šoli, šole pa bodo po potrebi in glede na zmožnosti zagotovile tudi dostavo ali prevzem v lokalni skupnosti. Sredstva bo, kot smo predlagali v Levici, zagotovil neposredno proračun.

Levica je k ukrepanju pozvala, in tudi predlagala amandma, že med obravnavo protikoronskih zakonov v času prvega vala epidemije, a nas je oblast preslišala.  Tudi zaradi tega je v času prvega vala epidemije in takratnega zaprtja šol prišlo do poslabšanja socialnega položaja učenk in učencev, ki v tem času niso obiskovali pouka v šolah. V humanitarnih organizacijah so opozarjali, da  v socialno šibkih družinah velik problem predstavlja zagotavljanje ustrezne prehrane za učence, ki imajo subvencionirano prehrano v šolah. Pomembno je predvsem toplo kosilo za odraščajoče učenke in učence, ki bi morali na dan zaužiti vsaj en kakovosten topel obrok, ki pa mnogim ni zagotovljen in se jim tako, na dolgi rok, povzroča zdravstvena škoda. Ob tem velja spomniti, da se mnoge osnovne šole po državi v okviru projekta »Zdrave šole« trudijo otroke ozaveščati o pomenu zdrave prehrane in gibanja. Žal šole v pogojih, ki nastopijo z izobraževanjem na daljavo, tega temeljnega poslanstva ne morejo uresničevati. Da šolska prehrana ni bila razdeljena upravičencem, priča tudi rebalans proračuna za leto 2020, kjer je razvidno, da je država zaradi zaprtja šol prihranila 11.788.000 EUR, ki bi jih sicer namenila za subvencionirano šolsko prehrano upravičencev učencev in dijakov. Vlada je namesto, da bi pomagala otrokom iz revnih družin, na njih “prišparala”.

Pri tem v Levici ministrstvo pozivamo, da podprejo predloge opozicije, da se področje prehrane v času pouka na daljavo urediti sistemsko, saj pogojevanje upravičenosti na predlagan način ni najbolj primerno. V Levici smo na stališču, da mora biti toplih obrok na razpolago vsem otrokom, ki ga zaradi socialnega položaja družine ali delovnih obveznosti staršev potrebujejo. 

Slovenija in njeni prebivalci potrebujejo in si zaslužijo boljše ukrepe proti ekonomski, gospodarski in socialni krizi s katero se soočamo. Zato je skrajni čas za alternativo.

 

Deli.