Pobuda PS Združena levica: RAZPRAVA O ENERGETSKEM KONCEPTU SLOVENIJE

Energetski zakon določa, da je Energetski koncept Slovenije osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni energetski program in ga na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Trenutno se dogajajo veliki razvojni premiki na področju energetike, država pa nima osnovnega razvojnega dokumenta na tem ključnem infrastrukturnem področju.

Po podatkih SURS smo leta 2013 uvozili 47% potrebnih energentov, kar je najnižja energetska odvisnost po letu 2010. Sosednje države imajo višjo stopnjo energetske odvisnosti. Podatki kažejo, da porabimo 54% več energije na enoto BDP od povprečja EU 27. Pri tem so najbolj razsipne stavbe, za delovanje katerih se porabi dve petini vse energije v državi. Z množično energetsko sanacijo stavb bi to porabo lahko zmanjšali vsaj za polovico. Letno uvozimo za preko 2 milijardi evrov energentov. Ob doseganju povprečne evropske energetske učinkovitosti, bi letno prihranili okoli 600 milijonov EUR.

Z evropsko direktivo o skoraj nič energijskih stavbah po letu 2018, kar velja za javne stavbe, in 2020, kar velja za vse ostale stavbe, se bo z distribuirano lokalno proizvodnjo iz obnovljivih virov v obdobju do leta 2050 raba energije za stavbe bilančno izničila.

Kljub letni gospodarski rasti nad 2,5% je poraba električne energije v lanskem letu padla za dve odstotni točki. Proizvodnja električne energije, z upoštevanjem odbitka za obvezen izvoz na Hrvaško, pa je v lanskem letu presegla porabo v državi.Katastrofa na prenosnem omrežju, ki jo je povzročil žled, je pokazala ranljivost oskrbe končnega porabnika z električno energijo. Potrebno bo enoznačno opredeliti, ali ima prednost kvalitetna oskrba s komunalno elektrik, za prebivalstvo in javne službe, ali pa prenosne kapacitete za trgovanje.

V Združeni levici smo predlagali današnji dogodek zlasti zato, ker se kljub odsotnosti državne razvojne strategije na področju energetike, ali pa ravno zato, dogajajo zgodbe kot na primer TEŠ 6, Premogovnik Velenje in NEK 2. Na podlagi nekega dokumenta, ki ni bil nikoli objavljen v Uradnem listu, se porabljajo desetine milijonov za pripravljalne študije za jedrsko proizvodno enoto, ki je sploh ne bomo potrebovali, saj vse bolj kaže, da bi Slovenija lahko zdržala brez 6. bloka TEŠ 6.

Svetovno gibanje regij brez fosilnih goriv oziroma prehoda v energetsko samozadostnost iz krajevnih obnovljivih virov do 2050 se širi po vsem svetu. Sosednja avstrijska dežela Koroška si je ta cilj zastavila že za leto 2025. Vsem pa je skupen prvi korak in sicer do skrajnosti povečana energetska učinkovitost in razumna raba energije. Na tem mestu naj opozorim na razkošno in potratno nočno razsvetljavo stavb in cest. Zato je naslednji korak k energetski samooskrbi zamenjava fosilnih goriv s krajevnimi obnovljivimi viri. Pri tem moramo posebno pozornost nameniti okoljski sprejemljivosti tega ravnanja in se spopasti z energetsko revščino. Le-ta se najprej izkaže v nezmožnosti plačevanja stroškov za ogrevanje in elektriko, pomeni pa tudi nezmožnost kakršnegakoli investiranja v energetsko sanacijo bivališč in zamenjavo energentov.

Javna predstavitev mnenj o Energetskem konceptu Slovenije je priložnost za nabor različnih pogledov na energetsko prihodnost Slovenije. Predlagatelji smo želeli, da bi do besede prišli tudi tisti, ki si ne morejo privoščiti milijonskih medijskih kampanj in medijskih blokad in filtrov na raznih ravneh odločanja.

Današnji dogodek ni edina ali poslednja dejavnost Združene levice na področju energetske politike. Združena levica bo skrbela, da bo blaginja ljudi tudi pri oskrbi z energijo imela prednost pred interesi kapitala in kapitalskih dobičkov. Zato bomo spodbujali demokratizacijo energetike v smeri razpršene lokalne proizvodnje in lokalnih energetskih zadrug, s sodelovanjem čim širšega kroga državljanov. Osnovne količine toplotne in električne energije so temeljne človekove potrebe in pravice, kot to velja za zdravo pitno vodo, hrano in okolje.

Ljubljana 21.01.2015

Ilustracija: Guliver Getty

Deli.