Plečnikov stadion: Proti uničevanju kulturne dediščine

22. maja je na predlog Levice odbor za kulturo obravnaval problematiko obnove bežigrajskega stadiona v luči zaščite Plečnikove kulturne in umetnostne dediščine. Kulturni spomenik najvišje kategorije ni ustrezno vzdrževan in pospešeno propada pred našimi očmi ter zaman čaka na obnovo.

Mednarodna organizacija »Europa Nostra« je 2019 Plečnikov stadion uvrstila na seznam sedmih primerov najbolj ogrožene kulturne dediščine v Evropi. Ob propadu zaradi zoba časa spomenik ogroža gradbeni projekt Bežigrajski športni park (BŠP), čigar izvedba pomeni uničenje kulturnega spomenika državnega pomena, saj na območju spomenika predvideva megalomansko novogradnjo, ki od izvorne Plečnikove arhitekture ne bi ohranila skoraj nič, prinesla pa bi spremembo namembnosti, številne negativne vplive na varovanje okolja spomenika in onemogočila njegovo dostopnost v javno korist. Vladi in ministrstvu za kulturo smo zato predlagali, naj izvedeta odkup kulturnega spomenika Plečnikov stadion ali zamenjavo, s katero bi država postala 100 odstotni lastnik kulturnega spomenika državnega pomena. Ob tem smo predlagali, naj se izvede obnova in zaščita spomenika Plečnikov stadion v celoti, z upoštevanjem sodobnih standardov varovanja in zaščite spomenikov, ter omogoči revitalizacija objekta in njegova uporaba v korist javnosti. Žal smo bili preglasovani. Po večurni razpravi  so naše predloge zavrnil poslanci in poslanke koalicije in opozicije.

Strokovna in civilna javnost že vrsto let nasprotuje izvedbi omenjenega projekta. Strokovni svet Zavoda za kulturno dediščino Slovenije (ZVKDS) je februarja letos podal mnenje, da »načrtovana predelava ne ustreza sodobnim idejam in tendencam varovanja kulturnih spomenikov«, in Ministrstvo za kulturo opozoril, da je prenova v okviru projekta BŠP v nasprotju z »Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena«. Vendar je ZVDKS investitorju izdal kulturnovarstveno soglasje, česar na odboru ni uspel tudi argumentirati.

Danes so na večurni seji odbora dvom o strokovno neoporečni obnovi Plečnikove arhitekture še enkrat jasno izrazili vsi predstavniki civilne družbe in najvidnejši poznavalci Plečnikovega dela, enotnega mnenja so bil tudi predstavniki strokovne javnosti in stanovske organizacije arhitektov kot zgodovinarji umetnosti.

V Levici ugotavljamo, da stadion v zasebni lasti nima bodočnosti. Kot ujetnica interesov političnih in finančnih interesov Plečnikova zapuščina sramotno propada. Poskuse privatizacije slovenske kulturne dediščine v komercialne namene in za izkoriščanje v dobičkonosne cilje lahko ustavimo. Na odboru smo zato danes predlagali naj država izvede odkup kulturnega spomenika Plečnikov stadion ali izvede zamenjavo in postane 100-odstotni lastnik kulturnega spomenika državnega pomena. Vlado in ministrstvo za kulturo smo pozvali, da zaščiti kulturni spomenik Plečnikov stadion v integralnem smislu, omogoči revitalizacijo objekta in njegovo skupnostno uporabo v javno korist in javno dobro ter naj se izvede obnova in zaščita spomenika Plečnikov stadion v celoti, z upoštevanjem sodobnih standardov varovanja in zaščite spomenikov. Vendar so koalicijski in opozicijski poslanci razumne predloge Levice in stroke preglasovali z 10 glasovi PROTI in 2 ZA .

Nataša Sukič: »V Levici ostro nasprotujemo projektu Bežigrajskega športnega parka, saj gre za uničevanje kulturne in športne dediščine, ki je v nasprotju z javnim interesom v prid zasebnega kapitala. Zato skupaj s civilno družbo in stroko pozivamo pristojne, da kulturni spomenik zaščitimo pred vsemi uničujočimi posegi ter preprečimo njegovo nadaljnjo devastacijo. Vitalnega pomena je, da se sprejme načrt za zaščito, obnovo in razvoj te Plečnikove zapuščine, tako da bo služil interesom prebivalk in prebivalcev in ne interesom zasebnega lastnika.“

Deli.