Dear Comrades, This is more than a typical congratulations letter on the success of Združena…

Tovarišice in tovariši, po podatkih delnih neuradnih izidov volitev je Združena levica dosegla odličen rezultat…

1 213 214 215 216 217 220