V Združeni levici predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju gospodarskih družb ( ZSDU-1)…

PREDLOG ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU (ZSDU -1)       I UVOD  …

1 182 183 184 185 186 228