Omogočimo skupnostim samooskrbo in vlaganje v  obnovljive vire energije

Levica je danes v parlamentarno proceduro vložila predlog dopolnitve Energetskega zakona. Predlagamo, da samooskrba z električno energijo iz obnovljivih ne bo več vezana na eno lokacijo in lastnika. Prebivalci bodo lahko skupaj vlagali v postavitev elektrarn na obnovljive vire (OVE) kjerkoli v skupnosti ali državi in na ta način poskrbeli za lastno samooskrbo z električno energijo.

Trenutni sistem ne omogoča skupnostnega izkoriščanja OVE

Trenutni sistem samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov je vezan na lastništvo odjemnega mesta, na katerem se obračuna proizvedena in porabljena električna energija. V praksi to pomeni, da lahko malo sončno elektrarno za samooskrbo na svojo streho postavijo samo lastniki hiš in kmetijskih gospodarskih poslopij. Tako npr. prebivalci, ki živijo v blokih,  nimajo možnosti investirati v elektrarno na obnovljive vire energije za lastno samooskrbo. Prav tako te možnosti nimajo tisti, ki morda živijo na področjih, kjer so take investicije nemogoče. S predlagano spremembo bomo tudi tem omogočili, da si sami ali skupaj z drugimi zagotovijo samooskrbo z zeleno električno energijo.

Franc Trček: »Uresničevanje Pariškega sporazuma o omejitvi rasti globalnega segrevanja od nas terja zaustavitev kurjenja premoga in njegovo nadomestitev z obnovljivimi viri energije. Za to pa potrebujemo tako investicije s strani države, kot investicije s strani posameznikov in skupnosti, ki lahko in ki hočejo prispevati k boljšemu življenjskemu okolju za naše zanamce. Slednje danes omogočamo z dopolnitvijo Energetskega zakona«.

Kaj predlagamo v Levici?

S spremembo Energetskega zakona, ki ga predlagamo v Levici, bi se investicije v obnovljive vire omogočile vsem prebivalcem. Z uvedbo t.i. virtualnega neto merjenja bi lahko občina ali skupina ljudi financirala postavitev elektrarne v svojem naselju ali na drugem koncu države. Proizvedena električna energija pa bi se v proporcionalnem deležu razdelila med sodelujoče in odštela od njihovih položnic. V praksi bi lahko npr. štiri osebe, ena iz Maribora, ena iz Kranja, ena iz Novega mesta in ena iz Kopra, skupaj investirale v postavitev sončne elektrarne na Primorskem, ker je osvetlitev s soncem tam najboljša. Na ta način bi se možnost samooskrbe razširila na energetske skupnosti, energetske zadruge ali druge oblike skupnostnega lastništva elektrarn na obnovljive vire ter na posameznike, ki na svoji lokaciji nimajo možnost postavitve svoje proizvodne naprave na obnovljive vire energije.

Franc Trček »Ogromno ljudi želi investirati v obnovljive vire energije, a za to trenutno nimajo možnosti. Z današnjim predlogom vsem, ki nimajo denarja, da bi sami postavili zeleno elektrarno, omogočamo da se združijo in jo postavijo skupaj. Predlog omogoča vsem, ki nimajo možnosti postavitve na lastni lokaciji, da za samooskrbo poskrbijo z investicijo na najbolj primerni lokaciji. S tem bi povečali samooskrbo z električno energijo in še dodatno spodbudili vlaganja v obnovljive vire energije«.

Deli.