Odziv na Delov politični semafor

Delo je nedavno objavilo “politični semafor”, po katerem je bila stranka Levica zaradi nasprotovanja varčevalnim ukrepom hkrati opredeljena kot največja nasprotnica znižanja javnega dolga.Slovenski javni dolg sam po sebi sicer ni tak problem, kot ga prikazujejo neoliberalci, za katere je strašenje z dolgom vzvod za izvajanje antisocialnih politik.

Vendar to ne pomeni, da se Levica zavzema za povečanje zadolževanja. Zavzemamo se za povečanje javnih prihodkov s pravičnejšim obdavčenjem kapitala in premoženja najbogatejših ter za preusmeritev javnih sredstev v družbeno koristne namene.

Zato med drugim zagovarjamo:

  • Vrnitev stopnje davka na dobiček podjetij na 25 %
  • Pravično obdavčitev ne le za dohodke od dela, ampak tudi za dohodke od kapitala
  • Uporabo javnih sredstev za blaginjo državljanov, ne pa za zaveze do tujih centrov moči, kot je zveza NATO.

Skratka, Levica je edina stranka, ki zagovarja ukrepe za povečanje javnih prihodkov in zmanjšanje nepotrebnih izdatkov, kar je edini način za zmanjšanje javnega dolga. Sredinske in desne stranke, ki naj bi po mnenju Dela prispevale k zmanjšanju javnega dolga, zagovarjajo ravno nasprotno: zmanjšale bi davke za kapital in najpremožnejše, hkrati pa bi povečavale izdatke za vojsko.

Na ta način javnega dolga seveda ni mogoče zmanjšati, razen če hkrati radikalno znižaš prejemke zdravstvenih delavcev, učiteljev, upokojencev, brezposelnih in socialno ogroženih.

Cilj Levice je enakopravna in solidarna družba. Naj vas infografike in kompasi ne prepričajo, da takšen cilj ni izvedljiv.

Deli.