Odziv: Kakšna so resnična dejstva?

Kakšna so resnična dejstva?

Odziv na analizo resničnosti dejstev na volilnem soočenju POP TV z dne 20. maj 2019

1. SLOVENIJA JE Z VILINUŠKIM PISMOM PODPRLA NAPAD NA IRAK

Dejstvo: POP TV trdi, da je nemogoče, da bi Slovenija začela napad na Irak leta 2003, ker je tega leta šele dobila povabilo v NATO pakt, pridružila pa se mu je leto za tem. To je nesmisel. Prvič, napada na Irak ni izvršil NATO, pač pa “koalicija voljnih” pod vodstvom ZDA in Velike Britanije. Drugič, Slovenija je podprla ta napad leta 2003, in to s podpisom podpisom Vilnnuške izjave, ki jo je v imenu Slovenije podpisal zunanji minister Dimitrij Rupel. Nekateri zahodnoevropski voditelji, posebej francoski predsednik Jacques Chirac, so bili nad tem zgroženi. Chirac je državam, vključno s Slovenijo, ki so se takrat pridruževale EU in NATO, zabrusil: “Zamudili ste odlično priložnost, da bi ostali tiho”.  

Trditev POP TV: “Migracije moramo razumeti skozi vzrok in posledico. Vse se je začelo leta 2003, ko je tudi Slovenija skupaj z desetimi novimi državami podprla napad na Irak,”
je izjavila Tomićeva. Leta 2003 so Združene države Amerike in Velika Britanija vodile napad na Irak, brez vojne napovedi. Slovenija se je pridružila zvezi NATO leta 2004. Nemogoče bi torej bilo trditi, da je Slovenija začela napad na Irak leta 2003, saj je tistega leta šele dobila uradno povabilo v NATO, istočasno, kot je bila sprejeta tudi izjava o razorožitvi Iraka.

2. EVROPA JE REŠEVALA BANKE IN NE LJUDI

Dejstvo: POP TV trdi, da med krizo nismo reševali bank, ker EU za to ni namenila sredstev iz skupnega proračuna. To nima zveze s poanto. Dejstvo je, da je EU prisilila države, da so v krizi reševale banke namesto ljudi. Države so morale iz svojih proračunov poravnati milijardne izgube bank, na drugi strani pa rezati sredstva za pokojnine, zdravstvo, socialno državo itn.   

Še več, v primeru Slovenije obstaja celo utemeljen sum, da je Evropska komisija za več milijard napihnila bančno luknjo. NLB je npr. leta 2013 prosila za 375 milijonov € dokapitalizacije, Evropska komisija (EK) pa je ukazala 1,5 milijarde dokapitalizacije. Na tej, napihnjeni osnovi, je EK od Slovenije zahtevala več milijard nepotrebne dokapitalizacije, nato pa izsilila še prodajo bank, polnih javnega denarja. Takrat drugo največjo slovensko banko, Novo kreditno banko Maribor (NKBM), smo morali dokapitalizirati z več kot 800 milijoni evrov, nato pa prodati za pičlih 250 milijonov evrov. Novi lastniki so si zgolj v letih 2016 in 2017 v obliki dividend že izplačali kar 30% kupnine.

Trditev POP TV: “Do sedaj smo reševali samo banke.”
Pred zadnjo gospodarsko krizo se Unija z bankami sploh ni ukvarjala. V tem trenutku je bančna unija, ki bo preprečevala nezdrave odnose med članicami in bankami, še vedno v izgradnji. EU iz skupnega proračuna doslej neposredno ni namenila nobenih sredstev za reševanje bank. Prezadolžene države so pomočjo finančnih mehanizmov reševale države članice. ECB pa je z ugodnimi krediti spodbuja financiranje preko komercialnih bank.

3. EVRSKA SKUPINA NI IZVOLJENA

Dejstvo: POP TV trdi, da je evrska skupina izvoljena, ker v njej sedijo finančni ministri držav evrskega območja, ki so nekoč očitno morali bili izvoljeni na položaj finančnega ministra. V tem delu gre za zavajanje. Za voljene predstavnike se štejejo s strani volilk in volilcev neposredno izvoljeni predstavniki. V primeru EU so to le evropski poslanci. Minister za finance ni neposredno voljena funkcija. Konkretno: v Sloveniji ministre imenuje (in ne voli) Državni zbor na predlog predsednika vlade. Med članicami EU nobena izmed držav ne pozna ureditve, na podlagi katere bi bili ministri izvoljeni na neposrednih volitvah. Evrska pskupina zato ni voljen – še manj pa neposredno voljen – organ, saj ga sestavljajo vsakokratni ministri za finance, ki so imenovani in ne voljeni.

Evrska skupina bi morala po Protokolu 14 k Lizbonski pogodbi opravljati zgolj neformalno posvetovalno funkcijo brez kakršnihkoli drugih pristojnosti. V času krize je delovala povsem konspirativno, za zaprtimi vrati odločala o usodi celotnih držav, brez da bi ji kdorkoli kadarkoli podelil te pristojnosti. Ustava RS našemu finančnemu ministru ne daje nikakršnih pooblastil za takšno konspirativno delovanje.

Trditev POP TV: “Želim povedati, da ljudje, ki odločajo o našem življenju, niso bili nikoli izvoljeni, nihče jih ne pozna in nimamo prav nobenega vpliva na to, kaj počnejo z nami.”
Evroskupina z navadno večino glasov izvoli svojega predsednika ali predsednico za obdobje dveh let in pol. V evroskupini sedijo finančne ministrice in ministri držav evrskega območja – torej predstavniki izvoljenih vlad držav članic. Čeprav je torej res, da šef Evroskupine ni neposredno izvoljen, ni res, da nima nikakršne demokratične kontrole, saj ga volijo predstavniki demokratično izbranih nacionalnih vlad.

4. SAMOODLOČBA NARODOV JE PRINCIP V MEDNARODNEM PRAVU

Dejstvo: POP TV pravi, da pravica narodov do samoodločbe v primeru pridružitve Krima Rusiji ne velja, ker gre za nasilno aneksijo, ki nima podlage v mednarodnem pravu in je kot takšne nobena članica EU ne priznava.

To je očitek, na katerega je Violeta Tomič odgovorila že v oddaji. Jasno je povedala, da Organizacija združenih narodov (OZN) referenduma ne priznava in ga je zato treba ponoviti. A bistvena tu je samoodločba: o svoji usodi pa lahko odločajo le prebivalci Krima, ne pa Rusija ali EU.

Trditev POP TV: “Globoko sem razmislila, kajti obstajata dva principa v mednarodnem pravu. En je princip pravice do samoodločbe narodov in drugi princip je načelo ozemeljske celovitosti. V Levici vedno zagovarjamo samoodločbo narodov: tako pri vprašanju Palestine, Zahodne Sahare, Katalonije, kot tudi pri Krimu,”
je izjavila Tomićeva. V primeru Krima to ne velja – gre za nasilno aneksijo, ki nima podlage v mednarodnem pravu in je kot takšne nobena članica EU ne priznava. Referendum ni bil izveden na ustrezen način – izveden je bil po dejanski aneksiji.

 

Deli.