Odločitve vlade so privedle do nepotrebnih smrti v domovih za starejše

V Levici na današnji nujni seji zahtevamo, da vlada spremeni strategijo, ki je privedla to tega, da je kar 80 odstotkov vseh umrlih zaradi covid-19 umrlo v domovih starejših občanov. 

V Levici vztrajamo na stališču, da je bila vladna odločitev, da se okuženih starostnikov ne napotuje in ne izolira v bolnišnicah, škodljiva tako za okužene kot za zdrave stanovalce domov. Vlada bi morala strategijo spremeniti vsaj takrat, ko se je število hospitaliziranih oseb začelo zmanjševati. Najbolj prizadeti domovi so bili spremenjeni v infekcijske klinike, čeprav so bile bolnišnice praktično prazne. Da je bila odločitev napačna, so ves čas opozarjali pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kjer so nenehno poudarjali, da domovi za obravnavo okuženih nimajo niti tehničnih niti kadrovskih niti prostorskih pogojev. 

V Levici bomo prav tako zahtevali jasen odgovor na vprašanje, zakaj so se odločitve o smiselnosti bolnišničnega zdravljenja posameznih stanovalcev sprejemale le v nekaj minutah in zakaj pri tem stanovalci niso smeli sodelovati. To, da starostniki, o usodi katerih se je po hitrem postopku odločalo, niso mogli sodelovati, je v nasprotju z medicinsko etiko in v nasprotju z Zakonom o pacientovih pravicah. Za nas je takšna praksa enostavno nesprejemljiva.

Poslanci bodo glasovali o trinajstih sklepih, katerih namen je, da vlada spremeni način obravnave starostnikov v domovih, prekliče odločitve o zdravljenju, ki so bile sprejete brez vednosti in sodelovanja starostnikov, pripravi načrt za spopadanje z okužbami v domovih ter zagotovi vse pogoje za optimalno delovanje domov za starejše, vključno s povečanim zaposlovanjem in financiranjem teh ustanov.

Predlagani sklepi:

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ugotavljata, da zelo visok delež smrtnih primerov zaradi covid-19 med stanovalci domov starejših občanov ter izredno nizko število oskrbovancev in oskrbovank domov, ki so umrli v bolnišnicah, pomeni, da Slovenija ni učinkovito zaščitila prebivalcev domov starejših občanov in da morata pristojni ministrstvi spremeniti strategijo boja proti okužbi z novim koronavirusom v domovih starejših občanov ter postopke obravnave zdravih in okuženih prebivalcev teh domov. 

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Ministrstvo za zdravje, da v roku sedmih dni Državnemu zboru in javnosti predstavi natančno poročilo o vzpostavitvi in delu konzilijev, ki so prebivalce in prebivalke domov starejših občanov razvrščali v skupine. Pri tem naj natančno pojasni postopek, po katerem so konziliji pregledovali stanje starostnikov ter metodo in kriterije, na podlagi katerih so bile sprejete ocene glede bolnišnične oziroma paliativne oskrbe posameznega stanovalca. Pri tem naj pristojno ministrstvo pojasni, kako je zagotovilo, da se je v teh postopkih spoštovala volja osebe o poteku zdravljenja katere se je odločalo ter kako se je zagotovilo, da so se v teh postopkih spoštovale pravice pacientov, kot jih določa zakon, ki ureja pacientove pravice.

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj se odločitve oziroma ocene glede upravičenosti bolnišničnega zdravljenja, ki so bile v domovih starejših občanov sprejete med epidemijo nemudoma prekličejo. Pristojni ministrstvi naj zagotovita, da bodo osebe na katere se te ocene navezujejo oziroma njihovi svojci o vsebini teh ocen nemudoma seznanjeni.

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Vlado RS, naj nemudoma sproži vse postopke, ki so v njeni pristojnosti in nemudoma razišče, ali so bile aktivnosti v domovih starejših občanov glede odločanja o poteku zdravljenja in oskrbe stanovalcev v času epidemije zakonite ter proti odgovornim osebam sproži vse potrebne postopke za ugotovitev njihove odškodninske in kazenske odgovornosti.

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Vlado RS, naj v največjem možnem obsegu zagotovi bolnišnično zdravljenje vsem bolnikom s covidom-19, tudi oskrbovancem v domovih starejših občanov, in s tem v največji možni meri razbremeni posamezne socialnovarstvene zavode.

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Vlado RS, da zagotovi sistematična testiranja za vse oskrbovance in zaposlene v domovih, kjer se je oziroma se bo pojavila okužba z novim koronavirusom. 

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Vlado RS, naj zagotovi proračunska sredstva za financiranje z epidemijo povezanih višjih materialnih stroškov in izplačil kriznih dodatkov za vse zaposlene v domovih starejših občanov, ki so vključeni v javno mrežo.

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Vlado RS, naj zagotovi, da bodo vsi, ki so v času epidemije opravljali delo v domovih starejših občanov prejeli najvišji možni krizni dodatek za delo v času epidemije. Ta naj bo izplačan tudi za nazaj. 

 

 1. Odbor za zdravstvo in Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Ministrstvo za zdravje, da sledi sklepu Vlade št. 1013-4/2018/32 z dne 31. 1. 2019 ter najkasneje do 30. 6. 2020 sprejme predlog kadrovskih standardov in normativov na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj v roku 30 dni pripravita načrt povečanega zaposlovanja v domovih starejših občanov ter ga predstavita državnemu zboru in javnosti. 

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Vlado RS, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se o nadaljnjih ukrepih za zajezitev epidemije v domovih starejših občanov predhodno posvetuje z vsemi vključenimi deležniki, predvsem  z vodstvi teh zavodov in sindikati zaposlenih, po možnosti pa tudi s stanovalci.

 

 1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Vlado RS, Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj pripravijo enotno in strokovno utemeljeno strategijo za preprečevanje širjenja virusa Sars-CoV-2 v domovih za starejše in za delovanje domov starejših občanov ob morebitnemu drugemu valu epidemije. Strategija naj v največji možni meri predvideva izolacijo okuženih stanovalcev v bolnišnicah ter zagotavlja najvišjo možno raven socialne oskrbe tudi med pojavom okužbe v domu oziroma med epidemijo.

13. Odbor za zdravstvo ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivata Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da naj v roku 30 dni pripravita pregled stanja zdravstvene službe v domovih starejših občanov. Iz pregleda naj bo za posamezen dom starejših občanov razvidno, koliko zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja je na voljo na posameznega stanovalca ter koliko delovnih ur tedensko oziroma dnevno je osebju v domu starejših občanov na voljo zdravnik.

Deli.