Neplačano pripravništvo je nedvomno izkoriščanje, ne pa usposabljanje pripravnikov

 

Prepričani smo, da mora biti vsaka oblika usposabljanja pri delu plačana, in sicer najmanj v višini minimalne plače oziroma 70 odstotkov običajne plače na danem delovnem mestu, kar načeloma zahteva že veljavna zakonodaja. Kot v posmeh zakonski normi, pa je anketa, ki so jo na začetku leta izvedli v sindikatu Mladi plus,  pokazala, da več kot polovica vseh mladih, ki so opravljali pripravništvo v javnem sektorju, za svoje delo ni dobivala plače, medtem ko kar četrtina vprašanih ni dobila  dobi niti povrnjenih stroškov za prehrano in prevoz. Na to opozarjamo še posebej zato, ker se je vlada na deklarativni ravni izrekla proti neplačanemu pripravništvu.

Kratkoročno bi morala vlada zagotoviti sredstva za opravljanje pripravništev povsod, kjer je obvezno ali se zahteva kot pogoj za pristop k strokovnemu izpitu. Tega na področju socialnega dela ni zagotovila že dve leti, v bodoče pa naj bi zagotovila le 20 5 potrebnih pripravniških mest. Dolgoročno zahtevamo, da se najprej ugotovijo potrebe po pripravnikih oziroma usposabljanju na delovnih mestih, nato pa določijo kvote in sredstva glede na zmožnosti. Seveda morajo biti odločitve sprejete na strokovni podlagi in mora vsakokratna vlada zanje prevzeti vso odgovornost.

Po našem mnenju je treba sredstva za pripravnike zagotoviti iz integralnega proračuna, ne pa iz projektnih evropskih sredstev, ki so se, posebno na področju socialnega dela, izkazala za nestalen in nezadosten vir. Poleg tega praktičnega razloga je to nujno potrebno tudi zato, ker je usposabljanje kadrov v reguliranih poklicih, ki se opravljajo pretežno v javnem sektorju, del njegove osnovne dejavnosti. Pri tem vlada in državni organi niso odgovorni samo mladim delavcem, ki se usposabljajo za samostojno opravljanje poklica, ampak tudi državljanom, ki vsakodnevno potrebujemo njihove storitve. Sedanja kadrovska politika na področju socialnega varstva  je namreč pripeljala do stanja, ko po številu zaposlenih na tem področju dosegamo le še 42 odstotkov evropskega povprečja.

Na seji smo zato podlagali pristojnem odboru, da vlado zadolži, da dopolni svojo analizo z utemeljitvijo ukrepov in ovrednotenjem potrebnih kadrov ter sredstev zanje in da ta sredstva v ugotovljenem obsegu zagotovi v integralnem proračunu. Koalicija sklepov ni podprla, s čimer nadaljuje zavestno kadrovsko siromašenje ključnih stebrov socialne države!

 

 

Združena levica

Deli.