Natovo jedrsko orožje se ne sme uporabiti v imenu Slovenije!

Odbor za zunanjo politiko je na današnji sprejel sklep Levice, po katerem bi bila »namestitev jedrskega orožja držav članic Nata na našem ozemlju ali njegova uporaba v našem imenu v nasprotju z Ustavo RS in interesi državljanov Republike Slovenije«!

To je prvi sklep parlamenta po priključitvi Natu, ki to izrecno potrjuje. Seveda ZDA, VB in Francija ta hip nimajo potrebe po nameščanju jedrskega orožja v Sloveniji. Za to imajo jedrske podmornice in oporišča v kolonijah. Toda sprejeti sklep jasno sporoča mednarodni javnosti, da Slovenija ni del ameriškega ščita, kar je seveda edino pravilno: to orožje ni bilo nikoli namenjeno obrambi Slovenije, ampak obrambi privilegiranega položaja teh držav v svetu. Predsednik odbora Jožef Horvat je najbrž imel prav, ko je koalicijo posvaril, da bi utegnila vlada zaradi tega sklepa imeti težave v Natu. Naj jih ima!

Kljub ugodnemu razpletu glede prvega sklepa koalicija – razen enega poslanca – ni podprla drugega sklepa, da Slovenija pristopi k Sporazumu o prepovedi jedrskega orožja. Vendarle pa seje nismo sklicali zaman: v razpravi se je pokazalo, da vlada s svojimi deklariranim prizadevanji za jedrsko razorožitev ni prepričala niti vseh koalicijskih poslancev!

Deli.