ZOFVI je prehodna rešitev na poti do resnično javnega šolstva

Javno in zasebno šolstvo morata biti ločena. Država je obvezana omogočati kakovostno in brezplačno šolstvo vsem, ne glede na sloj, status ali kraj bivanja. Zasebno šolstvo, na drugi strani, pa je nadstandard, ki ga morajo biti starši, ki se zanj odločijo, pripravljeni plačati. 

Ustavno sodišče je z razsodbo leta 2014 postavilo enačaj med javnim in zasebnim – država naj bi bila dolžna 100% financirati tako javne kot zasebne šole. V Levici temu ostro nasprotujemo in smo zato v mandatu 2014-2018 vztrajali na spremembi ustave. A problem v novem mandatu je, da Levica in sredina za spremembo ustave potrebne dvotretjinske večine v DZ nimata več. 

Zato bomo danes podprli novelo ZOFVI, čeprav smo do nje kritični, saj sledi razsodbi ustavnega sodišča, ki skuša izenačiti javne in zasebne šole. Predlog, ki so ga pripravili na ministrstvu, je največ, kar je znotraj okvira te razsodbe mogoče. Sledi formuli 100-0, kar pomeni, da bodo odslej financirani le javni deli programov zasebnih šol, hkrati pa popolnoma ukinja financiranje vseh dejavnosti zasebnih šol onkraj tega okvira (t.i. razširjeni program). Poleg tega vsebuje nove varovalke in dodatne pogoje za financiranje zasebnih šol. Formulo 100-0 smo odločno branili v obravnavi na matičnem odboru, kjer so se pojavljali poskusi koalicijskih strank, da bi se zbližali zahtevam desnice, tj. Polnemu financiranju tako obveznega kot razširjenega dela. 

Ker je formula 100-0 preživela obravnavo v DZ, bomo danes predlog podprli. Podprli ga bomo predvsem zaradi tega, da preprečimo kompromis med koalicijo in desnico, ki bi sledil, če rešitev 100-0 danes ne bi bila sprejeta. Desnica forsira formulo 100-100, kar pomeni polno javno financiranje vseh dejavnosti zasebnih šol, kar bi seveda šlo na rovaš javnega šolstva v Sloveniji. Zasebne šole bi dobile zalet, kar bi se tako kadrovsko kot finančno zajedlo v sredstva javnih šol in bi ošibilo položaj javnega šolstva pri nas.Vse to pa je v močnem interesu desnice, ki bi si na ta način rada zagotovila ideološki vpliv na otroke in mladostnike. 

Kakorkoli, v Levici vidimo današnjo rešitev 100-0 kot le začasno. Takoj, ko bo mogoče, je treba začeti s postopki za spremembo ustave, da se jasno potegne razločnica med zasebnim in javnim. Država je obvezana financirati javno šolstvo, zasebno pa naj ostane zasebno! 

Deli.