Matej T. Vatovec: Vlada naj pred opozicijo neha skrivati gradivo za protikorona pakete

Spoštovani dr. Gorenak!

V Levici si bomo v procesu priprave in sprejemanja drugega protikorona paketa še naprej prizadevali, da se priskrbi državna pomoč vsem tistim, ki so bili izpuščeni iz prvega paketa. Interventni ukrepi morajo v prvi vrsti poskrbeti za ohranitev delovnih mest in dohodkov vseh delavcev ne glede na obliko zaposlitve ter izboljšanju položaja vseh skupin, ki so se zaradi krize znašle v socialni stiski. Pod nobenim pogojem ne bomo pristali na krčenje delavskih pravic, javnega zdravstvenega in pokojninskega sistema ter drugih stebrov socialne države. Pri ukrepih za likvidnost gospodarstvu pa se bomo zavzemali, da država podjetjem pomoč priskrbi v povratni obliki. Le tako se bodo javna sredstva, ki bodo v času krize namenjena pomoči zasebnim podjetjem, po krizi postopoma vrnila v državni proračun. V nasprotnem primeru pa bomo morali stroške sanacije izgub podjetij, kakor po gospodarski krizi, ki je izbruhnila leta 2009, ko je prišlo do radikalnega varčevanja (ZUJF) in dviga DDV, zopet v celoti pokriti državljani.

RTV Slovenija je v petek, 10. aprila 2020, poročala, da je osnutek ukrepov za drugi intervencijski zakon za omilitev posledic epidemije, že napisan. Po poročanju medijev gre za izjemno obsežen dokument s konkretnimi predlogi ukrepov za zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu, ki ga je pripravila vladna skupina za gospodarstvo in kmetijstvo.

Kljub temu, da ste osnutek ukrepov očitno že pred štirimi dnevi posredovali domačim medijem, v Levici in po našem vedenju tudi v drugih opozicijskih strankah s tem osnutkom še vedno ne razpolagamo. V Levici smo vladi že v četrtek, 9. aprila, poslali trideset stranski dokument s pripombami in predlogi poslanske skupine Levica, ki vključuje analizo pomanjkljivosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter predloge, ki jih je kot popravke treba vključiti v naslednji protikorona paket. Številne predloge, ki so bili vključeni v dokument, smo na predlog vlade uskladili tudi s poslanskimi skupinami LMŠ in SD. A pretok informacij je žal zopet enostranski. Vlada namreč kljub že napisanemu osnutku ukrepov, za katerega smo izvedeli iz medijev, tega ni posredovala opozicijskim strankam. Ob tem se sprašujemo, kaj je sploh namen komunikacije med Vlado RS in opozicijo pod vodstvom Vinka Gorenaka. Če vlada opoziciji ne posreduje niti osnovnih gradiv, ki so potrebna za sodelovanje, potem bodisi deluje malomarno bodisi namerno onemogoča sodelovanje opozicije z vlado.

Naj spomnimo, da je vlada Levici in drugim opozicijskim strankam praktično onemogočila sodelovanje že pri pripravi in sprejemanju ZIUZEOP. Opozicijo je z gradivom ter obsežno in kompleksno zakonodajno materijo seznanila prepozno. Vlada je 24. marca objavila Smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic “korona” epidemije za državljane in gospodarstvo. Vendar so te smernice vsebovale le nekaj strani splošne usmeritve, ki niso dosegale ravni dobro domišljenih in konkretnih predlogov. S konkretnim Predlogom ZIUZEOP, ki je vseboval 111 členov, pa so se opozicijske stranke prvič seznanile šele v nedeljo, 29. marca popoldne. Že v torek, 31. marca dopoldne, pa je bil Predlog obravnavan na 36. nujni seji Odbora za finance. Kljub izredno tesni časovnici smo v Levici pravočasno vložili obsežen sveženj amandmajev. A vlada je tako na seji Odbora za finance, kot na 33. Izredni seji Državnega zbora, nonšalantno in brez argumentov zavrnila praktično vse amandmaje opozicije, ki bi jih bilo nujno treba sprejeti, da bi lahko izboljšali zakon, ki je na številnih področjih izrazito slab. Prav tako je ignorirala predloge in opozorila sindikatov ter nevladnih organizacij, ki so z dobronamernimi predlogi želeli prispevati k izboljšanju predloga zakona v korist zaposlenih, samozaposlenih in drugih socialno ogroženih skupin. Nazadnje pa je z zamahom leve roke povozila celo mnenje ZPS, ki je opozorila na številne zakonske luknje in celo ustavno sporonost nekaterih zakonskih določb. Vlada se je raje samovoljno odločila, da bo sprejela nedodelan, nekonsistenten in ustavno sporen zakon, ki na cedilu pušča ravno tiste, ki državno pomoč najbolj potrebujejo.

Vlada je trenutno prav zaradi ignoriranja Levice in vseh drugih, ki so opozarjali na preštevilne napake v ZIUZEP, preokupirana s pisanjem novele tega zakona. Če bi naša opozorila upoštevala že v procesu priprave in sprejemanja ZIUZEOP, ji tega zdaj ne bi bilo treba početi. Če vladajoča koalicija amandmajev Levice ne bi povozila z glasovalnim valjarjem, ji ne bi bilo treba reševati težav samozaposlenih, ki ne bodo mogli izpolniti neživljenjskih in arbitrarnih kriterijev za pridobitev državne pomoči; študentov, ki bodo namesto nadomestil izgubljenega dohodka dobili le 150 eurov miloščine; prejemnikov nadomestil invalidskega zavarovanja, ki bodo ostali brez solidarnostnega dodatka; delavcev na avtorskih in podjemnih pogodbah, ki bodo ostali brez vsakršne pomoči; delavcev na čakanju, ki jih bodo delodajalci, ki bodo prejeli pomoč, lahko kmalu zlahka odpustili, polovično samozaposlenih staršev, ki so ostali brez vsakršne pomoči ter revnih družin z manj kot tremi otroki, ki, tako kot še številne druge pozabljane skupine, ostajajo prepuščene samim sebi.

Vlado pozivamo naj pri sprejemanju drugega protikorona paketa ne ponovi te napake. Vnovičnemu debaklu se bo najlažje izognila tako, da bo v pripravo ukrepov čimprej vključila opozicijske stranke ter druge akterje, ki so bili pri sprejemanju prvega protikoronapaketa neupravičeno preslišani. Osnovni pogoj za vključitev v proces dela pa je dostopnost do gradiv vlade oziroma vladnih delovnih skupin za pripravo ukrepov drugega protikorona paketa. Prej ko bomo seznanjeni z vsem gradivom, bolj kvalitetne in konstruktivne kritike ter alternativne predloge bomo lahko podali. Od ažurnega vladnega obveščanja opozicije in širše javnosti bosta odvisna tako demokratična legitimnost kot tudi kvaliteta interventne zakonodaje. Če bomo v Levici in drugih opozicijskih strankah gradivo zopet dobili dan pred obravnavo, tega ne bomo mogli razumeti drugače kot še ene nezaupnice parlamentu in zelene luči nadaljnji samovolji oblasti.

Iz zgoraj navedenih razlogov vas naprošam, da nam nemudoma posredujete:

  • osnutek ukrepov za zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu, ki ga je pripravila vladna skupina za gospodarstvo in kmetijstvo
  • vsa preostala delovna gradiva, ki jih je vlada prejela od petih delovnih skupin, ki pripravljajo drugi protikorona paket.

Z lepimi pozdravi,

dr. Matej T. Vatovec, l.r.
vodja poslanske skupine

Deli.